Sabiedriskā labuma komisijas 11.09.2018. sēdes Nr.18 atlikšana

 Publicēts: 12.09.2018. 15.41


Apakšsadaļu izvēlne

Sabiedriskā labuma komisijas sēde tika plānota uz 2018.gada 11.septembri, taču pieteicās mazāk nekā puse no komisijas locekļiem, līdz ar to, komisija nebija lemttiesīga, kā rezultātā nebija iespējama lēmumu pieņemšana.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumu Nr.976 „Sabiedriskā labuma komisijas nolikums” 16.punktu, ja komisija nav lemttiesīga, piecu dienu laikā sasauc atkārtotu sēdi, nemainot darba kārtību.

Informējam, ka nākamā Sabiedriskā labuma komisijas sēde, kurā atkārtoti tiks lemts par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, tām biedrībām un nodibinājumiem, kuras tika iekļautas Sabiedriskā labuma komisijas 2018.gada 11.septembra sēdes Nr.18 darba kārtībā, notiks 2018.gada 14.septembrī.