Sagatavota īsa pamācība dīkstāves pabalstu iesniegumu gatavošanai

 Publicēts: 26.03.2020. 09.32


Apakšsadaļu izvēlne

Stājoties spēkā īpašajam krīzes regulējumam, Valsts ieņēmumu dienests ir uzsācis pieņemt darba devēju iesniegumus dīkstāves pabalstu saņemšanai. Iesniegumu darba devējs gatavo un iesniedza VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, tāpēc VID ir sagatavojis īsu pamācību, kas soli pa solim palīdz pareizi aizpildīt nepieciešamo informāciju:

Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums dīkstāves pabalstam”

Dīkstāves pabalstu izmaksas kārtību paredz Ministru kabineta noteikumi Nr. 152 “Noteikumi par  dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid – 19 izplatība”. Ja darba devējs darbinieku nenodarbina vai arī atrodas dīkstāvē, darbiniekam tiek maksāts dīkstāves pabalsts  75 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par iepriekšējo sešu mēnešu periodu, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi. Pabalstam var pieteikties krīzes skarto nozaru uzņēmumi, kuru ieņēmumi šī gada martā COVID-19 dēļ samazinājušies par vismaz 50%, salīdzinot ar 2019. gada martu.

Ar pabalstu paredzēts kompensēt neizmaksātās algas kopš 14.marta, turklāt dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Dīkstāves pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja tā saņemšanas laikā darba devējs pieņem darbā jaunus darbiniekus.

Darba devēja iesniegumu VID izskata piecu darba dienu laikā un, izpildoties Ministru kabineta noteikumos noteiktiem kritērijiem, dīkstāves pabalstu pārskaita uz darba devēja iesniegumā norādīto darbinieku kontiem kredītiestādēs vai pie maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

Par dīkstāves pabalstu izmaksu VID informē darba devēju EDS. Savukārt darbinieku par dīkstāves pabalsta izmaksu informē darba devējs.

Darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu, VID publicēs savā tīmekļa vietnē.