Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts – nodokļa samaksas iespēja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem

 Publicēts: 28.07.2021. 15.53


Apakšsadaļu izvēlne

Likumdevējs ir lēmis, ka viens no nodokļu nomaksas veidiem, ko paredzēts ieviest Latvijā, ir saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) konts. Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem[1], SDI konts ir paredzēts mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem un tā atvēršanai varēs pieteikties, tiklīdz kredītiestādēs (bankās) būs izstrādāts SDI konta risinājums.

 

SDI konts ir paredzēts, lai aprēķinātu, ieturētu un uzskaitītu nodokļa maksājumus no saimnieciskajā darbībā gūtajiem ieņēmumiem un automātiski pārskaitītu šos nodokļu maksājumus vienotajā nodokļu kontā. 

Izmantojot šo risinājumu, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem vairs nebūs jāiesniedz mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija, kā arī pašiem vairs nebūs jāaprēķina maksājamā nodokļa summa un jāveic nodokļa samaksa. To aprēķinās VID un kredītiestāde automātiski ieskaitīs vienotajā nodokļu kontā.

Šis mikrouzņēmumu nodokļa samaksas risinājums paredzēts kā brīvprātīga iespēja. 

SDI konta atvēršanai mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji varēs pieteikties jebkurā kredītiestādē, kurā būs izstrādāts attiecīgais risinājums, savukārt Valsts ieņēmumu dienests (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) nodrošinās iespēju šo kontu reģistrēt tieši mikrouzņēmumu nodokļa maksājumiem.

SDI kontu administrēs VID sadarbībā ar kredītiestādēm, un mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji tam varēs pieteikties, iesniedzot iesniegumu VID EDS, tiklīdz kredītiestādēs būs ieviests SDI konta risinājums. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

 

[1] Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 17.nodaļa  un  7.1 pants