Saimnieciskās darbības veicējiem vēl tikai septiņas dienas līdz Gada ienākumu deklarācijas par 2012.gadā gūtajiem ienākumiem iesniegšanas termiņa beigām; Mantiskā stāvokļa deklarācija šogad nav jāsniedz

 Publicēts: 28.05.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem gada ienākumu deklarācija VID ir jāiesniedz obligāti, tas ir jāizdara septiņu dienu laikā - līdz 2013.gada 3.jūnijam ieskaitot (jo 1.jūnijs šogad ir sestdiena). Savukārt tās fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, var iesniegt gada ienākumu deklarāciju kopā ar attaisnojuma dokumentiem (čekiem un kvītīm) no 2013.gada 1.marta visa 2013.gada laikā par iepriekšējiem trim gadiem.

Vienlaikus VID vērš uzmanību, ka Mantiskā stāvokļa deklarācija jeb tā saucamā „nulles deklarācija” bija vienreizējs pasākums, kas bija jāveic 2012.gadā, un tām fiziskajām personām, kuras deklarēja savu mantisko stāvokli 2012.gadā, šogad tas atkārtoti nav jādara.

VID atgādina, ka gada ienākumu deklarācijas par 2012.gadā gūtajiem ienākumiem ir obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

  • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
  • guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);
  • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2012.gadā pārsniedza 2160 latus (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
  • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no kapitāla, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;
  • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžetā jāiemaksā līdz 2013.gada 17.jūnijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 450 latus, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 2013.gada 17.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Individuālo uzņēmumu, arī zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, gada ienākumu deklarācijas VID ir jāiesniedz līdz 2013.gada 3.jūnijam ieskaitot, obligāti izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS), bet fiziskās personas (arī saimnieciskās darbības veicēji) gada ienākumu deklarāciju VID var iesniegt gan papīra formātā, gan elektroniski.

Tās fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam u.c.), var iesniegt gada ienākumu deklarāciju kopā ar attaisnojuma dokumentiem (čekiem un kvītīm) no 2013.gada 1.marta visa 2013.gada laikā par iepriekšējiem trim gadiem, proti, 2013.gada laikā var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2010., 2011. un 2012.gadu (par 2012.gadu var iesniegt gada ienākumu deklarāciju un pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli no 2013.gada 1.marta līdz pat 2016.gada 16.jūnijam).

VID vērš uzmanību, ka Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) ir pieejama jauna elektroniskā Gada ienākumu deklarācijas forma, ar kuras palīdzību deklarācijas aizpildīšana ir daudz ērtāka un vienkāršāka. Plašāka informācija par to, kā kļūt par EDS lietotāju, pieejama VID mājaslapā sadaļā Noderīgi > Elektroniskās deklarēšanas sistēma > Kā kļūt par EDS lietotāju?

VID atgādina, ka attaisnotos izdevumus nevar piemērot tie iedzīvotāji, kuri 2012.gada laikā nav maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā arī personas, kuras 2012.gadā bija tikai mikrouzņēmumu darbinieki, patentmaksas maksātāji, saimnieciskās darbības veicēji, kuri maksājuši fiksēto ienākuma nodokli un fiziskās personas, kuras maksājušas iedzīvotāju ienākuma nodokli tikai pēc samazinātās likmes.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Gada ienākumu deklarācija.

Savukārt pienākums iesniegt Mantiskā stāvokļa deklarāciju laikā no 2013.gada 1.marta līdz 3.jūnijam ir tikai tām personām, kuras ir kļuvušas par Latvijas Republikas rezidentiem pēc 2012.gada 1.janvāra un uz 2012.gada 31.decembri atbilst Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā  noteiktajiem kritērijiem.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, konsultēties tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu Kontakti > Uzdot jautājumu VID, atsauksmes.

28.05.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit


Informācija presei