Saņemu honorāru 1000 euro (uz papīra - bruto), piemēram, par dizaina projekta radīšanu. Cik tas ir tagad un cik būs nākamgad, ja neesmu darba attiecībās?

 Publicēts: 13.12.2017. 14.34


Apakšsadaļu izvēlne

Atbilde:

Attiecībā par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Ja autoratlīdzības saņēmējs nav darba attiecības un saņem tikai ienākumu no autoratlīdzības, autoratlīdzības saņēmējam izmaksājamā summa uz rokas pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanas būs 2017.gadā - 816 euro, 2018.gadā - 900 euro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins no autoratlīdzības:

  • 2017.gadā, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, autoratlīdzības (honorāra) izmaksātājs ņem vērā izdevumu normu 20 % no autoratlīdzības summas par dizaina projekta radīšanu: (1 000 – 200) x 23 % = 184 euro. Autoratlīdzības saņēmējam izmaksājamais ienākums 816 euro;
     
  • 2018.gadā, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, autoratlīdzības (honorāra) izmaksātājs ņem vērā izdevumu normu 50 % no autoratlīdzības summas par dizaina projekta radīšanu: (1 000 – 500) x 20 % = 100 euro. Autoratlīdzības saņēmējam izmaksājamais ienākums 900 euro.

Attiecībā par pašnodarbinātā obligātajām iemaksām

Ja 2017.gadā autoratlīdzības saņēmējs nav darba attiecībās, saņem tikai ienākumu no autoratlīdzības un ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir lielāks par 380 euro, autoratlīdzības saņēmējam jāveic obligātās iemaksas vispārējā kārtībā 31,13 % apmērā vismaz no 380 euro – 118, 29 euro (380 x 31,13 %). 2018.gadā, kad autoratlīdzības saņēmējs nav darba attiecībās  un līdz ar to nav reģistrēts un sociāli apdrošināts kā darba ņēmējs, autoratlīdzības saņēmējam jāveic obligātās iemaksas vismaz no 430 euro.

2018.gadā obligātās iemaksas no autoratlīdzības ir jāveic, ja ienākums pārsniedz 430 euro.

Obligātās iemaksas no autoratlīdzības 5 % apmērā nepiemēros:

  • par personām ar I un II grupas invaliditāti, personām, kurām ir piešķirta vecuma pensija, un autortiesību mantiniekiem un citu autortiesību pārņēmējiem, kā arī personām, kuru pastāvīgā dzīves vieta nav Latvija.