Saņemu honorāru 1000 euro (uz papīra - bruto), piemēram, par dizaina projekta radīšanu. Cik tas ir tagad un cik būs nākamgad, ja strādāju pie darba devēja par minimālo algu?

 Publicēts: 13.12.2017. 14.30


Apakšsadaļu izvēlne

Atbilde:

Attiecībā par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Ja autoratlīdzības saņēmējs ir darba ņēmējs un saņem minimālo darba algu 2017.gadā - 380 euro mēnesī, bet 2018.gadā  - 430 euro mēnesī, autoratlīdzības saņēmējam izmaksājamā summa uz rokas pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanas būs 2017.gadā - 816 euro, 2018.gadā - 900 euro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins no autoratlīdzības:

  • 2017.gadā, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, autoratlīdzības (honorāra) izmaksātājs ņem vērā izdevumu normu 20 % no autoratlīdzības summas par dizaina projekta radīšanu: (1 000 – 200) x 23 % = 184 euro. Autoratlīdzības saņēmējam izmaksājamais ienākums 816 euro;
     
  • 2018.gadā, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, autoratlīdzības (honorāra) izmaksātājs ņem vērā izdevumu normu 50 % no autoratlīdzības summas par dizaina projekta radīšanu: (1 000 – 500) x 20 % = 100 euro. Autoratlīdzības saņēmējam izmaksājamais ienākums 900 euro.

Attiecībā par pašnodarbinātā obligātajām iemaksām

Ja autoratlīdzības saņēmējs ir darba ņēmējs, 2017.gadā viņš var izvēlēties no autoratlīdzības ienākuma neveikt obligātās iemaksas. 2018.gadā, kad autoratlīdzības saņēmējs ir darba ņēmējs un saņem minimālo darba algu - 430 euro mēnesī, par kuru obligātās iemaksas mēnesī veic darba devējs no iemaksu objekta 430 euro, viņš obligātās iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātais varēs neveikt.

Obligātās iemaksas no autoratlīdzības 5 % apmērā nepiemēros:

  • par personām ar I un II grupas invaliditāti, personām, kurām ir piešķirta vecuma pensija, un autortiesību mantiniekiem un citu autortiesību pārņēmējiem, kā arī personām, kuru pastāvīgā dzīves vieta nav Latvija.