Seminārs par importa muitas deklarāciju noformēšanas jaunumiem

 Publicēts: 08.05.2018. 10.24


Apakšsadaļu izvēlne

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu “E-muita (1.kārta)”, turpinās muitas informācijas sistēmu pielāgošana Savienības Muitas kodeksa (Regula Nr.952/2013) prasībām un muitas procesu elektronizēšana. 2018.gada 3.jūnijā plānota jaunās Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) versijas uzstādīšana produkcijas vidē, kurā veiktas būtiskas funkcionālās izmaiņas un papildinājumi,  tostarp, lai nodrošinātu importa muitas deklarāciju noformēšanu atbilstoši Regulas Nr.2015/2446 B pielikumā noteiktajam.

Pirms minēto izmaiņu ieviešanas Valsts ieņēmumu dienests š.g. 28.maijā plkst. 10.00-12.00 organizē bezmaksas semināru (Rīgā, Talejas ielā 1, Valsts ieņēmumu dienesta Konferenču zālē (1.stāvā)), kurā koncentrētā un uzskatāmā veidā tiks prezentēti importa muitas deklarāciju noformēšanas funkcionalitātes jaunumi, kā arī sniegta informācija un skaidrojumi par importa muitas deklarācijas aizpildīšanu.

Interesentus lūdzam pieteikties, nosūtot informāciju par dalībnieku skaitu uz e-pastu eCustoms [at] vid.gov.lv.

Papildu informācija par plānotajām aktivitātēm saistībā ar gaidāmajām izmaiņām regulāri tiek publicēta Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā, tādēļ aicinām komersantus būt aktīviem un regulāri sekot līdzi aktuālajai informācijai.