Šī gada piecos mēnešos budžetā iemaksāts par 377,94 miljoniem eiro vairāk nekā pērn

 Publicēts: 13.06.2018. 11.03


Apakšsadaļu izvēlne

2018.gada piecos mēnešos budžetā ir iemaksāti 3,80 miljardi eiro. Tas ir par 377,94 miljoniem eiro jeb 11% vairāk nekā pērn. Tādējādi ieņēmumu plāns ir izpildīts par 101 %.

Plānoto ieņēmumu apmēru 2018.gada piecos mēnešos būtiski pārsniedz uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi. Tie, salīdzinot ar 2017.gada pieciem mēnešiem, ir pieauguši par 44,24 miljoniem eiro jeb 24,1 %.

Nodokļu ieņēmumu plāna izpildi 2018.gada piecos mēnešos būtiski veicināja arī ieņēmumi no dividendēm, ko par valsts kapitāla izmantošanu samaksāja valsts kapitālsabiedrības. Salīdzinot ar 2017.gada pieciem mēnešiem, ieņēmumi no dividendēm palielinājušies par 73,45 milj. EUR jeb 61,8 %.

Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumiem ir straujākais pieaugums pēdējo sešu gadu laikā. 2018.gada piecos mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu, pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi pieauguši par 74,57 miljoniem eiro jeb 8,9 %. Pieaugušas arī PVN atmaksas, proti, 2018.gada piecos mēnešos atmaksāti 387,12 miljoni eiro, kas ir par 11,72 miljoniem eiro jeb 3,1 % vairāk nekā 2017.gada attiecīgajā periodā.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, salīdzinot ar 2017.gada pieciem mēnešiem, samazinājušies par 17,18 miljoniem eiro jeb 2,6 %. Tas skaidrojams ar atmaksāto summu pieaugumu galvenokārt saistībā ar diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanu. 2018.gada piecos mēnešos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāti 96,84 miljoni eiro, kas ir par 32,30 miljoniem eiro jeb 50,1 % vairāk nekā 2017.gada attiecīgajā periodā.

2018.gada piecos mēnešos nedaudz no plānotā apmēra atpaliek valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumi. Tomēr, salīdzinot ar 2017.gada pieciem mēnešiem, tie ir palielinājušies par 148,02 miljoniem eiro jeb 13,5 %, kas ir lielākais ieņēmumu pieaugums apskatāmajā periodā.

Gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa, gan valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumus būtiski ietekmē darba ņēmēju skaita un ienākumu izmaiņas. Periodā, par kuru minētos nodokļus maksāja 2018.gada piecos mēnešos, vidējie darba ienākumi vienam nodarbinātajam, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, palielinājušies par 8,9 %[1] un tas ir straujāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Pieaug arī darba ņēmēju skaits.

Lai gan no plānoto ieņēmumu apmēra 2018.gada piecos mēnešos nedaudz atpaliek akcīzes nodoklis, tomēr, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, šī nodokļa ieņēmumi palielinājušies visās preču grupās. Kopumā akcīzes nodokļa ieņēmumi pieauguši par 39,85 miljoniem eiro jeb 11,5 %. Ievērojamākais pieaugums ir ieņēmumiem par naftas produktiem (par 19,96 milj. EUR jeb 10,7 %). Savukārt plāna neizpilde saistīta ar akcīzes nodokļa ieņēmumiem par tabakas izstrādājumiem, jo tos ietekmē realizācijai nodoto tabakas izstrādājumu apjoma samazināšanās.

 


[1] Dati uz 05.06.2018.