Skolu programmai “Dzīvei gatavs” – 1 gads!

 Publicēts: 09.03.2020. 11.37


Apakšsadaļu izvēlne

17 uzņēmumi un iestādes, 28 dažādas stundu tēmas 15 mācību priekšmetos, vairāk nekā 1100 lekciju un ekskursiju, sniedzot skolēniem priekšstatu par to, kā dažādās profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas – tāds bijis Skolu programmas “Dzīvei gatavs” pirmais gads. Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir bijis aktīvs šīs programmas dalībnieks jau no pašiem tās pirmssākumiem.  Pirmā mācību gada laikā VID skolotāji ir novadījuši 50 vieslekcijas 8. un 9. klašu skolēniem visā Latvijā, sociālo zinību mācību stundās stāstot, kas ir nodokļi, kādi ir ieguvumi, tos maksājot, un kādi ir riski, tos nemaksājot.

Programma “Dzīvei Gatavs” tika atklāta tieši pirms gada, 5. martā, ar sadarbības memoranda parakstīšanu, klātesot Valsts prezidentam, skolu programmas pirmajiem dalībniekiem un atbalstītājiem, kuri apliecināja gatavību dalīties ar skolēniem savas nozares zināšanās. Skolu programmas “Dzīvei gatavs” dalībnieki dodas uz skolām visā Latvijā, lai dažādu vecumu skolēniem vienkāršā valodā, neuzspiežot savu viedokli, interesanti, mūsdienīgi un bez garām “lekcijām” stāstītu, kā skolā apgūstamās zināšanas ir saistītas ar reālo dzīvi un darba ikdienu šo uzņēmumu un iestāžu pārstāvētajās nozarēs.

“Darba devējus, kuri iesaistās Skolu programmā “Dzīvei gatavs”, vieno pārliecība, ka izcila izglītība ir Latvijas attīstības pamats un ieguldījums jauniešos šodien ir labākā investīcija nākotnē. Viņi ir mūsu nākamie darbinieki un klienti, tāpēc – kādus izaudzināsim, ar tādiem arī strādāsim. Esam ļoti gandarīti, ka pēc pirmā darbības gada programmas piedāvājumu īpaši atzinīgi novērtē arī skolotāji, kuri šajās karjeras vieslekcijās saredz pievienoto vērtību ne tikai mācību vielas apguvē, bet arī izglītībā un audzināšanas darbā,” stāsta Lāsma Mencendorfa, Skolu programmas “Dzīvei gatavs” vadītāja.

Skolotāji atzinīgi vērtē gan mācību stundu saturu, gan lektoru prasmi uzrunāt dažādu vecumu skolēnus viņiem saprotamā valodā. Vieslekciju pievienoto vērtību mācību vielas apguvē pēc pirmā gada skolotāji vērtē ar 8,9 no 10 ballēm, bet kā noderīgu papildinājumu mācību vielas apguvei, ko ieteikt arī citiem kolēģiem, pat ar 9,2 no 10 ballēm.

“Skolēni vieslekcijas izvērtējumā atkārtoti minējuši, ka šī ir bijusi vislabākā vieslekcija, jo pilnībā saistīta ar reālo dzīvi un skolēnu nākotni, parādot, kā skolā apgūstamais sasaistās ar dzīvi “tur – ārā”,” stāsta kāda skolotāja. Savukārt kāda cita atzīst: “Bērni un jaunieši reizēm vairāk ieklausās pieaicinātu lektoru teiktajā, nevis pierastā skolotāja stāstījumā, tādēļ šādas nodarbības ir nepieciešamas.”

Gada laikā novadītas vairāk nekā 1100  lekcijas un ekskursijas 15 mācību priekšmetos ar 28 stundu tēmām, sniedzot skolēniem priekšstatu par to, kā dažādu nozaru uzņēmumu ikdienā tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas. ““Dzīvei gatavs” motivē jauniešus mācīties, jo dod izpratni par to, ka sapņu profesijā kādudien patiešām noderēs tas, ko skolotāji liek apgūt klasē,” norāda L. Mencendorfa.

Līdz šim visvairāk vieslekciju pieejams eksaktajos priekšmetos un sociālajās zinībās, bet, sākoties programmas otrajam gadam, tās veidotāji plāno papildināt vieslekciju klāstu, piedāvājot tās pilnīgi visos skolas mācību priekšmetos. Tāpat īpaša uzmanība tiks pievērsta uzņēmumiem reģionos, tos uzrunājot un iesaistot programmā, jo vietējie skolēni var būt šo uzņēmumu  nākamie darbinieki un ir svarīgi viņiem sniegt redzējumu par nākotnes iespējām, atgriežoties reģionā pēc studijām. Tāpat Skolu programma “Dzīvei gatavs” redz savu ieguldījumu “Skola2030” un jauno kompetenču pieejas modeļa īstenošanā, kā arī plānoto padziļināto kursu un priekšmetu apguvē, kurus ne vienmēr skolas var pilnvērtīgi nodrošināt.

Informācija par jaunākajiem dalībnieku piedāvātajiem mācību priekšmetiem un tēmām, aktualitātēm izglītības jomā un skolu programmas norisi – Skolu programmas “Dzīvei gatavs” FB lapā. Turpat iespējams iepazīties ar darba devējiem, kuri turpina dalību programmā un iesaistās tajā no jauna.

Papildu informācija www.dziveigatavs.lv mājas lapā un video.

Skolu programmai “Dzīvei gatavs” – 1 gads!

Par Skolu programmu “Dzīvei gatavs”

Skolu programmas “Dzīvei gatavs” īstenošanu un attīstību nodrošina “Iespējamā misija”, atbalsta Valsts Izglītības satura centrs, Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts (InCSR) un  Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA).

Šobrīd programmā iesaistījušies Swedbank, “Accenture”, “Balta”, “Circle K”, “Grindeks”, “Rimi”, “Sadales tīkls”, Valsts Ieņēmumu dienests, “Ventspils Nafta termināls”, “TietoEvry”, Latvijas Republikas tiesībsargs, “Magebit”, Valsts Asinsdonoru centrs, Latvijas Zvērinātu notāru padome, Valsts kanceleja, Labklājības ministrija, Starptautiskā lidosta “Rīga”.