Šogad četros mēnešos nodokļos samaksāts par 234,25 miljoniem eiro vairāk nekā pērn

 Publicēts: 10.05.2018. 16.38


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2018.gada četros mēnešos ir 2,87 miljardi EUR, kas ir par 0,23 miljardiem EUR jeb 8,9 % vairāk nekā 2017.gada četros mēnešos. 

2018.gada aprīlī būtiski palielinājušies uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi. Šī gada četros mēnešos uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi, salīdzinot ar 2017.gada četriem mēnešiem, palielinājušies par 13,72 milj. EUR jeb 10,1 %, tādējādi nodrošinot plāna izpildi.

Ieņēmumu plāns ir izpildīts arī attiecībā uz akcīzes nodokļa ieņēmumiem, kas 2018.gada četros mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada četriem mēnešiem, palielinājušies par 33,31 milj. EUR jeb 12,2 %. Akcīzes nodokļa ieņēmumos 2018.gada četros mēnešos 53,8 % ir ieņēmumi par naftas produktiem. Salīdzinot ar 2017.gada četriem mēnešiem, tie ir palielinājušies par 17,69 milj. EUR jeb 12,0 %. Tas skaidrojams gan ar patēriņa pieaugumu, gan nodokļa likmes palielināšanu gandrīz visiem ar akcīzes nodokli apliekamiem naftas produktiem.

Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi 2018.gada četros mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada četriem mēnešiem, ir palielinājušies par 54,92 milj. EUR jeb 8,3 % (pagājušā gadā pieaugums bija 7,7 %). No pievienotās vērtības nodokļa 2018.gada četros mēnešos atmaksāti 313,06 milj. EUR, kas ir par 9,12 milj. EUR jeb 3,0 % vairāk nekā 2017.gada attiecīgajā periodā. Lielākais atmaksātās summas pieaugums ir nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar tirdzniecību un automobiļu vai motociklu remontu.

Ieviešot diferencēto neapliekamo minimumu, būtiski palielinājies no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāto summu apmērs un 2018.gada četros mēnešos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāti 74,31 milj. EUR, kas ir par 26,10 milj. EUR jeb 54,1 % vairāk nekā 2017.gada četros mēnešos. Straujais atmaksu palielinājums ietekmēja iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus un tie, salīdzinot ar 2017.gada četriem mēnešiem, ir samazinājušies par 8,06 milj. EUR jeb 1,6 %, negatīvi ietekmējot ieņēmumu plāna izpildi.

Lai gan valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumi 2018.gada četros mēnešos, salīdzinot ar 2017.gada četriem mēnešiem, palielinājušies par 117,72 milj. EUR jeb 13,5 % (pagājušā gadā pieaugums bija 9,6 %), tomēr tie par 5,28 milj. EUR jeb 0,5 % atpaliek no 2018.gada četru mēnešu ieņēmumu plāna.

Jāatzīmē, ka darba devēju šī gada pirmajos četros mēnešos sniegtā informācija par darba ņēmēju ienākumiem[1] liecina, ka vidējie darba ienākumi vienam nodarbinātajam mēnesī palielinājušies par 8,7 %, kā arī ir palielinājies vidējais darba ņēmēju skaits.


[1] Dati uz 07.05.2018.