Stājas spēkā jauni noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem

 Publicēts: 01.03.2019. 07.57


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka šī gada 27.februārī spēkā stājās jauni Ministru kabineta (MK) „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”[1]. Tie aizstāj līdzšinējos MK noteikumus[2] Nr.16.

Jaunie MK „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem” Nr.72 izstrādāti, ņemot vērā 2018.gada 25.oktobra grozījumus likumā „Par akcīzes nodokli”, kas izteica likuma 32.panta sesto daļu (šo noteikumu deleģējumu) jaunā redakcijā. Pēc būtības MK noteikumi Nr.72 saglabā prasības, kuras jau bija noteiktas MK noteikumos Nr.16.

MK noteikumi Nr.72 paredz šādas izmaiņas un precizējumus:

  1. īpašus nosacījumus akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma izmantošanai padziļinātās sadarbības programmas Zelta un Sudraba līmeņa dalībniekiem;
  2. VID tiesības neizsniegt vai nepārreģistrēt vispārējā nodrošinājuma apliecību, ja vispārējais nodrošinājums nav iesniegts;
  3. VID ir tiesības apturēt vispārējā nodrošinājuma apliecības darbību uz laiku līdz 90 dienām, ja pārsniegts iesniegtais vispārējais nodrošinājums, gadījumos, kad piemērots iesniegtā vispārējā nodrošinājuma samazinājums;
  4. VID var nepiemērot vispārējam nodrošinājumam atlaidi, ja uzņēmumam ir nodokļu parāds, divus gadus nav spēkā esošas licences, persona 9 mēnešus gadā neveic darbību ar akcīzes precēm;
  5. galvojuma vai saistību apdrošināšanas polises derīguma termiņš līdz 12 mēnešiem tiek rēķināts ar tās spēkā stāšanās nevis izsniegšanas brīdi;
  6. VID ir tiesības izmantot iemaksāto drošības naudu tādā pat kārtībā kāda tiek piemērota saistību polisēm un kredītiestāžu galvojumiem, iespējamā akcīzes nodokļa parāda segšanai.

Uzņēmējiem, kuru bizness saistīts ar akcīzes preču ražošanu vai tirdzniecību vai, kuri plāno pievērsties šādai uzņēmējdarbībai, ir iespēja iepazīties ar VID tīmekļa vietnē publicēto materiālu par šo tēmu – “Nodokļi”- “Akcīzes nodoklis” – “Informatīvie un metodiskie materiāli” – “Citi informatīvie un metodiskie materiāli” – “Par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar VID var uzdodot savus jautājumus EDS vai zvanot uz VID informatīvo tālruni 67120000.

 


[1] Ministru kabineta 2019.gada 12.februāra noteikumi Nr.72 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem” spēkā no 2019.gada 27.februāra.

[2] Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumi Nr.16 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem” bija spēkā līdz 2019.gada 26.februārim.

Informācija presei