Stājas spēkā Latvijas un Baltkrievijas muitas un robežsardzes dienestu vienošanās par informācijas apmaiņas kārtību

 Publicēts: 21.09.2018. 11.13


Apakšsadaļu izvēlne

Šodien, 21.septembrī, stājas spēkā Vienošanās par informācijas apmaiņas kārtību starp Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas muitas un robežsardzes dienestiem, nodrošinot nepārtrauktu transportlīdzekļu kustību un veicinot autoceļu robežšķērsošanas vietu caurlaidību. Vienošanās tika parakstīta šī gada 6.septembrī, Rīgā, Latvijas-Baltkrievijas Starpvaldību komisijas 13.sēdes laikā. No Latvijas puses vienošanos parakstīja VID ģenerāldirektora vietnieka muitas jomā, Muitas pārvaldes direktora p.i. Ingrīda Gulbe-Otaņķe un Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars.

Vienošanās mērķis ir stiprināt Latvijas un Baltkrievijas četru dienestu sadarbību, nodrošinot nepārtrauktu autotransportlīdzekļu, kas šķērso Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu, plūsmu, veicināt autoceļu robežšķērsošanas vietu (turpmāk – RŠV) robežas caurlaidību.

Vienošanās paredz kārtību, kādā tiek nodrošināta Latvijas un Baltkrievijas muitas un robežsardzes dienestu amatpersonu koordinēta rīcība gadījumos, kad ir samazinājusies autoceļu RŠV caurlaidība vai veidojas transportlīdzekļu rindas.

Informācijas apmaiņa tiek nodrošināta, lai veicinātu kontroles efektivitātes paaugstināšanu, vienlaikus nodrošinot personām un transportlīdzekļiem pēc iespējas ātrāku robežas šķērsošanu. Vienošanās sekmēs kompleksu, racionālu un efektīvu Latvijas un Baltkrievijas muitas un robežsardzes dienestu spēku un līdzekļu izmantošanu, īstenojot tiem noteiktos uzdevumus.

Latvijas un Baltkrievijas muitas un robežsardzes dienesti nodrošina sadarbību trīs līmeņos: lokālajā līmenī sadarbība tiek īstenota starp RŠV Pāternieki un Silene un RŠV Grigorovščina un Urbāni; reģionālajā līmenī informācijas apmaiņa tiek nodrošināta starp VID Muitas pārvaldes Latgales muitas kontroles punktu daļu, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldi (Latvijas pusē) un Vitebskas muitu un Polockas robežas nodaļu (Baltkrievijas pusē); centrālajā līmenī sadarbojas VID Muitas pārvalde un Valsts robežsardze ar Baltkrievijas Republikas Valsts muitas komiteju un Valsts robežsardzi. Izstrādātā sadarbības instrukcija nosaka gan to, kā katras valsts muitas un robežsardzes dienesti sadarbojas savā starpā, gan to, kā tiek veikta sadarbība ar kaimiņvalsts robežšķērsošanas vietu.