Starptautisko un lielo nodokļu maksātāju apkalpošanas daļa

 Publicēts: 08.11.2019. 11.39


Apakšsadaļu izvēlne

Starptautisko un lielo nodokļu maksātāju apkalpošanas daļa

Nodokļu atvieglojumu piešķiršanas un reģistrācijas nodaļa

Nodoklu atvieglojumu pieskirsanas un registracijas nodala• Nodokļu maksātāju reģistrēšana
• EDS lietotāju atbalsta sniegšana
• Atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai preču importa gadījumos izsniegšana
• Latvijas rezidentu apliecību un citu valstu rezidentu apliecību apstiprināšana saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem

Pārskatu un deklarāciju uzskaites nodaļa

Pārskatu un deklarāciju uzskaites nodaļa• Juridisko personu deklarāciju apstrāde
• Iesniegumu izskatīšana
• Precizējumu saņemšana
• Deklarāciju termiņu ievērošanas uzraudzība

Maksājumu uzskaites nodaļa

Maksājumu uzskaites nodaļa • Nodokļu, nodevu uzskaite
 • Pārmaksu atmaksa, novirzīšana
 • Nodokļu pārmaksu dzēšana
 • DRN iemaksu sadale pa pašvaldībām

Koordinācijas un uzraudzības nodaļa

Koordinācijas un uzraudzības nodaļa• PVN īpašā režīma MOSS īstenošana
• Starptautisko nodokļu maksātāju apkalpošana
• Padziļinātās sadarbības programmas administrēšana
• Čeku loterijas papildu balvu organizēšana
• Rezidentu apliecību – iesniegumu nodokļu atvieglojumu piemērošanai apstiprināšana saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem