Starptautisko un lielo nodokļu maksātāju apkalpošanas daļa

 Publicēts: 17.12.2018. 17.36


Apakšsadaļu izvēlne

Starptautisko un lielo nodokļu maksātāju apkalpošanas daļu veido: 

 • Koordinācijas un uzraudzības nodaļa
  • Funkcijas:
   lielo nodokļu maksātāju atlase, vērtēšana, pārcelšana un izslēgšana no Daļas uzskaites, atlases un izslēgšanas kritēriju izstrāde un aktualizēšana;
   PVN īpašā režīma (MOSS) organizēšana – ES dalībvalstu un trešo valstu personu reģistrācija, PVN deklarāciju un maksājumu uzskaite un informācijas apmaiņa ar ES dalībvalstīm;
   atbalsta sniegšana starptautiskajiem nodokļu maksātājiem, kuri plāno veikt ieguldījumus Latvijā;
   padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku iekļaušana programmā, izslēgšana no tās un dalībnieku uzraudzība.  
 • Pārskatu un deklarāciju uzskaites nodaļa
  • Funkcijas:
   VID pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu administrēšanas jomā, juridisko personu nodokļu un informatīvo deklarāciju (izņemot akcīzes nodokļa un muitas deklarācijas) pieņemšana, datu apstrāde un kvalitātes pārbaudes;
   sekošana nodokļu maksātāju nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu ievērošanai, veicot preventīvos pasākumus;
   nodokļu maksātāju iesniegumu izskatīšana un atbilžu sagatavošana nodaļas kompetences ietvaros;
   ES datu sagatavošanas sistēmas kļūdu ziņojumu saņemšana un apstrāde visas Latvijas reģistrētajiem nodokļu maksātājiem.
 • Maksājumu uzskaites nodaļa
  • Funkcijas:
   VID administrēto nodokļu, nodevu un citu valsts obligāto maksājumu uzskaite (t.sk. sadalīšana pa budžeta kontiem) un samaksāto nodokļu saņemšana, pārbaude un faktisko parādu salīdzināšana;
   pārmaksāto nodokļu, valsts nodevu un naudas sodu (t.sk. kļūdaini ieskaitīto) pamatotības izvērtēšana, atmaksa vai novirzīšana citu nodokļu maksājumu parādu segšanai;
   nodokļu pārmaksu dzēšana atbilstoši kompetencei;
   nodokļu atlikumu nodošana/pārņemšana.
 • Nodokļu atvieglojumu piešķiršanas un reģistrācijas nodaļa
  • Funkcijas:
   nodokļu maksātāju un to struktūrvienību reģistrēšana, reģistrācija PVN maksātāju reģistrā;
   grāmatiņās brošēto kvīšu un biļešu reģistrēšana, stingrās uzskaites plombu izsniegšana;
   EDS lietotāju apkalpošana un atbalsta sniegšana darbam ar EDS;
   atļauju izsniegšana par UIN nepiemērošanu darījumiem ar beznodokļu vai zemu nodokļu valstīm vai teritorijām;
   Latvijas rezidentu apliecību un rezidentu apliecību – iesniegumu nodokļu atvieglojumu piemērošanai – apstiprināšana saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem;
   atļauju piešķiršana īpaša PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos un  PVN atmaksāšanai trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kas nav nodokļu maksātāja ES teritorijā, par iekšzemē iegādātajām precēm;
   apliecinājumu  par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto IIN un UIN Latvijas Republikā apstiprināšana.