Fizisko personu skaits sadalījumā pa vecuma grupām un kopējā ieturētā vai aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummas grupām

 Publicēts: 13.02.2020. 10.40


Apakšsadaļu izvēlne
Pārskata nosaukums: 
Fizisko personu skaits sadalījumā pa vecuma grupām un kopējā ieturētā vai aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummas grupām
Apraksts: 
Fizisko personu skaits sadalījumā pa vecuma un kopējā ieturētā vai aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummas lieluma grupām. Ienākumi tiek aprēķināti atbilstoši sadaļā “Ienākumu aprēķina algoritms” apkopotajam ienākumu aprēķina algoritmam. Fiziskās personas tika atlasītas pēc deklarētās dzīvesvietas taksācijas gada 1.janvārī. Ja nav deklarēta dzīvesvietas adrese vai ja nodokļu maksātājam ir uzrādīta ārzemju adrese, tad pašvaldība noteikta pēc apkalpojošā VID klientu apkalpošanas centra.
Pēdējais atjaunošanas datums: 
12. Februāris 2020, 05.34