Sūtījumu piegādes pakalpojumu sniedzējiem jāuzsāk savu informācijas sistēmu pielāgošana gaidāmajām izmaiņām e-komercijas jomā

 Publicēts: 30.06.2020. 16.33


Apakšsadaļu izvēlne

Nākamajā gadā Latvijā, tāpat kā pārējās Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīs, būs jāsāk piemērot Pievienotās vērtības nodokļa e-komercijas direktīvu [[1]], kas atceļ pašlaik noteikto atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) nelielas vērtības sūtījumu importam, ja preču vērtība sūtījumā nepārsniedz 22 eiro.

No 2021. gada 1. jūlija par pilnīgi visiem komerciālajiem pasta sūtījumiem no valstīm ārpus ES būs jāsniedz importa muitas deklarācija un par precēm jāmaksā PVN.

Lai nodrošinātu ES normatīvo aktu prasību ieviešanu, Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (turpmāk – EMDAS) papildus tiks izveidots jauns importa muitas deklarācijas veids. Juridiskās personas jaunā veida deklarāciju EMDAS varēs iesniegt, izmantojot programmisko saskarni, t.i. nodrošinot elektronisku datu apmaiņu starp klienta sistēmu un EMDAS. 

Juridiskās personas, kuras plāno nākotnē veikt nelielas vērtības komerciālo pasta sūtījumu atmuitošanu, ir aicinātas uzsākt savu informācijas sistēmu izveidi vai pielāgošanu, lai nodrošinātu nepieciešamo sasaisti ar EMDAS.

VID mājaslapas sadaļā Muita - Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) -  Kā lietot EMDAS, atvērumā “Programmiskās saskarnes lietotāja rokasgrāmata” ir pieejamas uzņēmumiem sagatavotās lietotāju rokasgrāmatas:

  •  “Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem (IKS PS H7). Programmiskā saskarne”;
  • "Sistēmas klasifikatori".
     
Kontaktinformācija:  eCustoms [at] vid.gov.lv

[1] Padomes 2017. gada 5. decembra Direktīva (ES) 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā