Sūtījumu saņemšana

 Publicēts: 16.04.2021. 18.30


Apakšsadaļu izvēlne
Saņemot Latvijas Pasta aicinājumu vai ziņu no kurjerpasta vai eksprespasta ar norādi “Muitojams sūtījums”, privātpersonām ir vairākas iespējas, lai nokārtotu muitas formalitātes pasta sūtījumam:
  1. pašam noformēt un iesniegt Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS), pieslēdzoties EDS. Šis deklarācijas veids izmatojams tādos gadījumos, ja sūtījumā ir preces, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 1000 eiro, svars nepārsniedz 1000 kg un prece ir atrodama preču klasifikatorā;
  2. iesniegt standarta Importa muitas deklarāciju EMDAS (ja sūtījumā esošās preces nav atrodamas klasifikatorā vai to vērtība vai daudzums pārsniedz minētos ierobežojumus);
  3. ja aicinājums par muitojamu sūtījumu ir saņemts no Latvijas Pasta, pilnvarot Latvijas Pastu kārtot muitas formalitātes (informācija Latvijas Pasta mājaslapā);
  4. pilnvarot pārstāvi muitā, kas sniedz ar muitas formalitāšu nokārtošanu saistītus pakalpojumus, piemēram, muitas brokeri.

Gan Latvijas Pasta aicinājumā, gan kurjerpastu un eksprespastu sagatavotajā ziņā ir norādīta informācija par sūtījumu, kas nepieciešama, lai noformētu vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem – numurs (Pasta sūtījuma numurs vai Izsekošanas numurs/Tracking number), Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) numurs, PUD preces kārtas numurs, svars.

Sūtījumu Latvijas Pasta, kurjerpasta vai eksprespasta darbinieks izsniegs tikai pēc attiecīgo muitas formalitāšu izpildes – muitas deklarācijas noformēšanas (deklarācijas statusam ir jābūt Preces izlaistas) un muitas maksājumu apmaksas.

Vēršam uzmanību, ka sūtījuma izsniegšanas sagatavošanai varētu būt nepieciešams papildu laiks, tādēļ aicinām nesteigties un pagaidīt, pirms doties uz Latvijas Pasta nodaļu pēc sava sūtījuma.  

Lai saņemtu sūtījumu, privātpersonai pasta nodaļā jāuzrāda Latvijas Pasta aicinājums ”Muitojams sūtījums”. Ja sūtījumu piegādā kurjerpasts vai eksprespasts, pēc muitas formalitāšu nokārtošanas sūtījuma saņēmējam ir jāsazinās ar piegādātāju.

Kā saņemt sūtījumu no valsts ārpus ES?