Sūtījumu saņemšana

 Publicēts: 12.03.2018. 15.47


Apakšsadaļu izvēlne
 • Izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus
  • Visi starptautiskie pasta sūtījumi, kas tiek izvesti vai ievesti muitas teritorijā no trešajām valstīm, ir pakļauti muitas kontrolei Lidostas muitas kontroles punktā 0240.

   Muitas dienesti veic muitas kontroli ienākošajiem starptautiskajiem pasta sūtījumiem, kā arī Muitojamā starptautiskā pasta sūtījuma pavadzīmē veic muitas iestāžu administrēto nodokļu – muitas nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa, ja sūtījumā ir akcīzes preces, (turpmāk – muitas maksājumi) – aprēķinu saskaņā ar attiecīgiem normatīviem aktiem. Gadījumos, kad muitas kontroles rezultātā vai saskaņā ar pasta sūtījumam pievienotajiem dokumentiem nav iespējams veikt muitas maksājumu aprēķinu, Muitojamā starptautiskā pasta sūtījuma pavadzīmē tiek norādīts, ka saņēmējam muitas iestādē jāiesniedz papildu informācija (dokumenti).

    

   Starptautiskās pakas un sīkpakas pēc Latvijas Pasta starptautisko pasta sūtījumu apmaiņas vietā, Rīgā, veiktās muitas kontroles un nodokļu aprēķināšanas tiek nosūtītas adresātam pēc dzīvesvietas uz attiecīgo Latvijas Pasta nodaļu.

   Attiecīgās pasta nodaļas darbinieks muitojamā starptautiskā pasta sūtījuma saņemšanas dienā adresātam nosūta Latvijas Pasta aicinājumu par to, ka sūtījums atrodas pasta nodaļā, norādot arī kopējo aprēķināto muitas maksājuma summu.

   Sūtījuma saņēmējs pēc pasta aicinājuma saņemšanas dodas uz attiecīgo pasta nodaļu, kur veic muitas maksājumu apmaksu pasta nodaļā uz vietas, kā arī maksājumus var veikt kredītiestādē, internetbankā, portālā www.latvija.lv un muitas kontroles punktā, izmantojot POS terminālus. Pasta sūtījums adresātam pasta nodaļā tiek izsniegts tikai pēc visu attiecīgo muitas maksājumu apmaksas veikšanas, iesniedzot maksājumu apliecinošu dokumentu.

   Savukārt juridiskajām personām pēc Latvijas pasta aicinājuma saņemšanas ir jāiesniedz muitas deklarācija, izmantojot  Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Importa funkcionalitāti. Atbilstoši aprēķinātajiem muitas maksājumiem juridiskā persona veic nodokļu apmaksu. Tikai pēc attiecīgo muitas formalitāšu izpildes (muitas deklarācijas noformēšanas un muitas maksājumu apmaksas) Latvijas Pasta darbinieks izsniedz adresātam pasta sūtījumu.

   Pasta sūtījumu saņēmēji Rīgā vai Rīgas rajonā papildu informāciju var iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi MKP.0240.pasts [at] vid.gov.lv vai ierodoties Lidostas muitas kontroles punktā 0240 Ziemeļu ielā 16, Mārupes novadā.


   Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000.

 • Izmantojot kurjerpasta pakalpojumus
  • Izmaiņas kurjerpasta sūtījumu noformēšanā, piemērojot Savienības Muitas kodeksu


   No 2016.gada 1.maija ir piemērojams Savienības Muitas kodekss (regula Nr.952/2013), kas aizstāj Kopienas Muitas kodeksu (regula Nr.2913/92).

   Muitas deklarācijas laišanai brīvā apgrozībā var iesniegt mutiski attiecībā uz nekomerciālām precēm.

   (DA 135.panta 1.punkta a)apakšpunkts)

    

   Tikai nekomerciālu pasta sūtījumu gadījumos, ja privātpersona no trešās valsts sūta sūtījumu citai privātpersonai ar kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju starpniecību bez atlīdzības, kā dāvanu, fiziskās personas var piemērot mutisko deklarēšanu. 

    

   Preces, kam nepiemēro mutisku deklarēšanu:

   • preces, uz kurām attiecas aizliegums vai ierobežojums;
   • preces, uz kurām attiecas kāda īpaša formalitāte.

   (DA 142.pants)

    

   Komerciālu sūtījumu gadījumos, ja ar kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju starpniecību komersants sūta privātpersonai vai privātpersona sūta citai privātpersonai par atlīdzību (piemēram, preču iegāde interneta veikalos) no trešajām valstīm preces, kuru vērtība un daudzums ir mazāks par statistisko robežvērtību (nepārsniedz 1000 EUR un neto svars nepārsniedz 1000 kilogramu), deklarē vienkāršotā kārtībā.


   Preču deklarēšana


   Lai preces deklarētu mutiski vai vienkāršotā kārtībā, fiziskā persona muitas iestādē iesniedz preču pavaddokumentus (preču rēķins, transporta pavadzīme, maksājuma izdruka u.c.), kas satur informāciju par precēm, to daudzumu, vērtību, saņēmēju, nosūtītāju.

    

   Ja par deklarētajām precēm ir jāveic nodokļu maksājumi, muitas iestādē tiek noformēta kvīts par to, kas apliecinās, ka ir veikti nodokļu maksājumi.

    

   Juridiskās personas par importētām precēm muitas deklarāciju iesniedz elektroniski, izmantojot  Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Importa funkcionalitāti.

    

   Informācija par:

   • standarta muitas deklarācijas (elektroniskas deklarācijas) aizpildīšanu un iesniegšanu atrodama sadaļā Preču deklarēšana;
   • muitas deklarāciju veidiem un preču laišanu brīvā apgrozībā atrodama sadaļā Laišana brīvā apgrozībā;
   • preču eksportu atrodama sadaļā Eksports.

    

   Juridiskās un fiziskās personas pārrobežu pasta sūtījumus, kurus piegādā kurjerpasta pakalpojumu sniedzēji, var deklarēt klātienē Lidostas muitas kontroles punktā, pilnvarot pārstāvi (piemēram, kurjerpasta pakalpojumu sniedzēja vai citas personas) muitas formalitāšu noformēšanai vai arī izmantot attālināto dokumentu un informācijas aprites kārtību.


   Attālināta dokumentu un informācijas aprites kārtība starp VID Muitas pārvaldi, kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju un pasta sūtījuma saņēmēju, ja nodokļu maksājumi tiek veikti portālā www.latvija.lv 


   Lai atvieglotu un paātrinātu muitošanas procesu, kādā fiziskās personas mutiski vai vienkāršotā kārtībā deklarē muitas kontrolei pakļautos pārrobežu pasta sūtījumus, kuri saņemti ar kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju starpniecību, tiek piedāvāta attālināta dokumentu un informācijas aprites kārtība.

   Fiziskām personām un juridiskām personām, kas darbojas saskaņā ar fiziskas personas pilnvarojumu/līgumu un deklarē preces fiziskas personas vārdā, ir iespēja iesniegt dokumentus, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk - EDS).

   Lai preces deklarētu mutiski vai vienkāršotā kārtībā, EDS iesniedz preču pavaddokumentus (preču rēķins, transporta pavadzīme, maksājuma izdruka u.c.), kas satur informāciju par precēm, to daudzumu, vērtību, saņēmēju, nosūtītāju.

   Lietotājiem ir iespējams autentificēties sistēmā, izmantojot vairāku Latvijas kredītiestāžu identifikatorus un paroles, portālā www.latvija.lv. Vairāk informācijas lūdzam skatīt sadaļā Elektroniskās deklarēšanas sistēma.

   1. Pasta sūtījuma saņēmējs pieslēdzas EDS. Lai EDS iesniegtu dokumentu ”Fiziskas personas attālināta dokumentu iesniegšana kurjerpasta sūtījumu deklarēšanas gadījumā”, secīgi jāveic šādas darbības:

   1.1 Logrīkā “Sagatavot dokumentu” jāuzklikšķina uz spiedpogas “No veidlapas”;
    

   1.2 Jāizvēlas dokumentu grupa “Citi” un jāuzklikšķina uz dokumenta nosaukuma:
    


   1.3 Pēc dokumenta ekrānformas atvēršanas lauki ar EDS lietotāja datiem tiek aizpildīti automātiski. Nepieciešamības gadījumā lietotājam ir iespējams nomainīt e-pastu, uz kuru tiks sūtīta informācija par aprēķinātajiem nodokļiem. EDS lietotājam:

   • jāpievieno Muitas pārvaldei nosūtāmie dokumenti (ievērojot nosacījumus attiecībā uz atļauto failu formātiem un to izmēriem):
    - kurjerpasta pakalpojumu sniedzēja Aicinājums un tam pievienotie dokumenti muitas formalitāšu kārtošanai;
    - preču iegādi apliecinošs dokuments (preču rēķins/invoice, internetveikala pirkuma orderis), kurā ir norādīts pasūtītājs, informācija par preci, daudzums, preces vērtība, transporta un apdrošināšanas izmaksas;
    - maksājuma izdruka (internetbankas pārskaitījums, PAYPAL, WESTERN UNION izdruka vai tml.);
    - pilnvarojums/līgums, ja juridiska persona deklarē preces fiziskas personas vārdā;
   • jānospiež  [Pārbaudīt un saglabāt];
   • ja sistēma brīdina par kļūdām, kas lietotājam būtu jānovērš, tās jāizlabo;
   • jānospiež [Iesniegt]. 
     

   2. Pamatojoties uz 1.punktā iesniegtajiem dokumentiem, muitas amatpersona noformē kvīti par fizisko personu mutiski deklarētām precēm (nekomerciālu sūtījumu gadījumā) vai kvīti par fizisko personu deklarētām precēm (komerciālu sūtījumu gadījumā) (turpmāk – kvīts), veic nodokļu maksājumu aprēķinu un izveido kvīts izdruku, kura tiek nosūtīta uz pasta sūtījuma saņēmēja un kurjerpasta pakalpojumu sniedzēja elektroniskā pasta adresēm.

   3. Gadījumos, ja pasta sūtījumam tiks veikta muitas fiziskā kontrole, muitas iestāde par to informē sūtījuma saņēmēju un kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju, nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi.

   4. Pasta sūtījuma saņēmējs, saskaņā ar kvīts izdrukā norādīto informāciju, nodokļu maksājumu apmaksu veic portālā www.latvija.lv, norādot kvīts numuru.
   Lai izmantotu portāla www.latvija.lv pakalpojumu, lietotājam ir jāautentificējas kā  “Privātpersonām” vai “Uzņēmējiem” (juridisku personu gadījumā), meklētāja lodziņā jāievada vārds “muita”,  jāizvēlas pakalpojums “Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā”.

   Par nodokļu apmaksas veikšanu pasta sūtījuma saņēmējs informē kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju.

   5. Kurjerpasta pakalpojumu sniedzējs pirms pasta sūtījuma izsniegšanas vai piegādes portālā www.latvija.lv pēc kvīts numura pārbauda muitas maksājuma izpildes statusu - apmaksāts, neapmaksāts, uzsākts maksājums. Ja muitas maksājuma izpildes statuss ir “apmaksāts”, tad pasta sūtījums tiek izsniegts vai piegādāts pasta sūtījuma saņēmējam.

   6. Ja pasta sūtījumā ir preces, kurām normatīvajos aktos paredzēti importa un eksporta aizliegumi vai ierobežojumi, un gadījumā, ja muitas iestāde nav pārliecināta, vai deklarētie dati ir pareizi vai pilnīgi, muitas amatpersonai ir tiesības pieprasīt pasta sūtījuma saņēmējam papildu dokumentus, kā arī aicināt iesniegt elektroniski muitas deklarāciju Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) Importa funkcionalitātē.

   Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000.