Sūtījumu saņemšana (kurjerpasts)

 Publicēts: 26.07.2019. 15.42


Apakšsadaļu izvēlne

No 2019.gada 5.jūnija tiek mainīta pasta sūtījumu deklarēšanas kārtība.

Privātpersonām ir vairākas iespējas, lai nokārtotu muitas formalitātes pasta sūtījumam, ja pakalpojuma sniedzējs ir kurjerpasts:

 1. iesniegt Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem (vienkāršotā veidā), izmantojot jauno e-pakalpojumu jeb EMDAS jauno funkcionalitāti (tikai precēm, kuru vērtība ir mazāka par 1000 eiro un uz kurām neattiecas kādi aizliegumi vai ierobežojumi – skat. sadaļā Ierobežojumi un aizliegumi preču pārvietošanai);
 2. iesniegt muitas iestādē formalitāšu nokārtošanai nepieciešamos dokumentus skenētā veidā attālināti, izmantojot EDS (pakalpojums pieejams tikai precēm, kuru vērtība ir mazāka par 1000 eiro un uz kurām neattiecas kādi aizliegumi vai ierobežojumi – skat. sadaļā Ierobežojumi un aizliegumi preču pārvietošanai, un tikai līdz pārejas perioda beigām – 2019.gada septembris);
 3. iesniegt standarta Importa muitas deklarāciju;
 4. pilnvarot pārstāvi muitā, kas sniedz ar muitas formalitāšu nokārtošanu saistītus pakalpojumus 

Juridiskajām personām pasta sūtījumu atmuitošana jāveic, izmantojot vienu no šīm iespējām:

 1. jāiesniedz standarta Importa muitas deklarācija;
 2. jāpilnvaro pārstāvis muitā, kas sniedz ar muitas formalitāšu nokārtošanu saistītus pakalpojumus

Gan standarta Importa muitas deklarācija, gan Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem tiek iesniegta elektroniski, izmantojot  Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Importa funkcionalitāti.

Informācija par:

 • Jauns e-pakalpojums: Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem
  • Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem (vienkāršotā veidā) var iesniegt:

   1. tikai fiziskas personas;
   2. ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 1000 EUR;
   3. ja sūtījuma svars nepārsniedz 1000 kg;
   4. ja uz precēm neattiecas ierobežojumi un aizliegumi.

   Iesniedzot Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, iesniedzējs kļūst atbildīgs par deklarācijā sniegtās informācijas pareizību un pilnīgumu un par visu to dokumentu īstumu un pareizību, kas pamato deklarāciju.

   Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem drīkst iesniegt tikai precēm, uz kurām neattiecas ierobežojumi un aizliegumi. Ja sūtījumā esošās preces nav atrodamas EMDAS jaunās funkcionalitātes “Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem" preču klasifikatorā, tas nozīmē, ka precēm nedrīkst piemērot vienkāršoto deklarēšanu un ir jāformē standarta Importa muitas deklarācija.

   Lai iesniegtu Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, ir jāpieslēdzas Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) jaunajai funkcionalitātei “Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem”, kā arī jāiepazīstas ar lietošanas noteikumiem.

   Lietotājiem ir iespējams autentificēties sistēmā, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātās iespējas, tajā skaitā internetbanku identifikatorus. Vairāk informācijas lūdzam skatīt sadaļā Elektroniskās deklarēšanas sistēma.

   Pieslēdzoties EDS, jāveic šādas darbības

   Pieslēdzoties EDS, jāveic šādas darbības:

   1. Jāizvēlas “Muitas datu apstrāde (EMDAS)”:

   1)	Jāizvēlas “Muitas datu apstrāde (EMDAS)”:

   2. Jāpieslēdzas jaunajai funkcionalitātei “Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem”:

   2)	Jāpieslēdzas jaunajai funkcionalitātei “Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem”:

   3. Jāizvēlas funkcija “Izveidot jaunu” un, atverot sadaļu “Sagatavošana”, jāievada Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem sagatavošanai norādītās ziņas:

   3)	Jāizvēlas funkcija “Izveidot jaunu” un, atverot sadaļu “Sagatavošana”, jāievada Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem sagatavošanai norādītās ziņas:

   Deklarācijas aizpildīšanas, apstrādes un apmaksas process ir detalizēti aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā un prezentācijā “Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem. Lietotāju apmācība”.

   Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000.

 • Muitas formalitāšu nokārtošana, attālināti iesniedzot dokumentus muitas iestādē
  • ! Pakalpojums ir pieejams līdz pārejas perioda beigām - 2019.gada septembrim.

   Lai preces deklarētu mutiski vai vienkāršotā kārtībā, fiziskā persona muitas iestādē iesniedz preču pavaddokumentus (preču rēķins, transporta pavadzīme, maksājuma izdruka u.c.), kas satur informāciju par precēm, to daudzumu, vērtību, saņēmēju, nosūtītāju.

   Ja par deklarētajām precēm ir jāveic nodokļu maksājumi, muitas iestādē tiek noformēta kvīts.


   Attālināta dokumentu un informācijas aprites kārtība starp VID Muitas pārvaldi, kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju un pasta sūtījuma saņēmēju, ja nodokļu maksājumi tiek veikti portālā www.latvija.lv 


   Lai atvieglotu un paātrinātu muitošanas procesu, kādā fiziskās personas mutiski vai vienkāršotā kārtībā deklarē muitas kontrolei pakļautos pārrobežu pasta sūtījumus, kuri saņemti ar kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju starpniecību, tiek piedāvāta attālināta dokumentu un informācijas aprites kārtība.

   Fiziskām personām un juridiskām personām, kas darbojas saskaņā ar fiziskas personas pilnvarojumu/līgumu un deklarē preces fiziskas personas vārdā, ir iespēja iesniegt dokumentus, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk - EDS).

   Lai preces deklarētu mutiski vai vienkāršotā kārtībā, EDS iesniedz preču pavaddokumentus (preču rēķins, transporta pavadzīme, maksājuma izdruka u.c.), kas satur informāciju par precēm, to daudzumu, vērtību, saņēmēju, nosūtītāju.

   Lietotājiem ir iespējams autentificēties sistēmā, izmantojot vairāku Latvijas kredītiestāžu identifikatorus un paroles, portālā www.latvija.lv. Vairāk informācijas lūdzam skatīt sadaļā Elektroniskās deklarēšanas sistēma.

   1. Pasta sūtījuma saņēmējs pieslēdzas EDS. Lai EDS iesniegtu dokumentu ”Fiziskas personas attālināta dokumentu iesniegšana kurjerpasta sūtījumu deklarēšanas gadījumā”, secīgi jāveic šādas darbības:

   1.1 Logrīkā “Sagatavot dokumentu” jāuzklikšķina uz spiedpogas “No veidlapas”;

   1.2 Jāizvēlas dokumentu grupa “Citi” un jāuzklikšķina uz dokumenta nosaukuma:

   1.3 Pēc dokumenta ekrānformas atvēršanas lauki ar EDS lietotāja datiem tiek aizpildīti automātiski. Nepieciešamības gadījumā lietotājam ir iespējams nomainīt e-pastu, uz kuru tiks sūtīta informācija par aprēķinātajiem nodokļiem. EDS lietotājam:

   • jāpievieno Muitas pārvaldei nosūtāmie dokumenti (ievērojot nosacījumus attiecībā uz atļauto failu formātiem un to izmēriem):

   - kurjerpasta pakalpojumu sniedzēja Aicinājums un tam pievienotie dokumenti muitas formalitāšu kārtošanai;
   - preču iegādi apliecinošs dokuments (preču rēķins/invoice, internetveikala pirkuma orderis), kurā ir norādīts pasūtītājs, informācija par preci, daudzums, preces vērtība, transporta un apdrošināšanas izmaksas;
   - maksājuma izdruka (internetbankas pārskaitījums, PAYPAL, WESTERN UNION izdruka vai tml.);
   - pilnvarojums/līgums, ja juridiska persona deklarē preces fiziskas personas vārdā;

   • jānospiež  [Pārbaudīt un saglabāt];
   • ja sistēma brīdina par kļūdām, kas lietotājam būtu jānovērš, tās jāizlabo;
   • jānospiež [Iesniegt]. 
    

   2. Pamatojoties uz 1.punktā iesniegtajiem dokumentiem, muitas amatpersona noformē kvīti par fizisko personu mutiski deklarētām precēm (nekomerciālu sūtījumu gadījumā) vai kvīti par fizisko personu deklarētām precēm (komerciālu sūtījumu gadījumā) (turpmāk – kvīts), veic nodokļu maksājumu aprēķinu un izveido kvīts izdruku, kura tiek nosūtīta uz pasta sūtījuma saņēmēja un kurjerpasta pakalpojumu sniedzēja elektroniskā pasta adresēm.

   3. Gadījumos, ja pasta sūtījumam tiks veikta muitas fiziskā kontrole, muitas iestāde par to informē sūtījuma saņēmēju un kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju, nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi.

   4. Pasta sūtījuma saņēmējs, saskaņā ar kvīts izdrukā norādīto informāciju, nodokļu maksājumu apmaksu veic portālā www.latvija.lv, norādot kvīts numuru.
   Lai izmantotu portāla www.latvija.lv pakalpojumu, lietotājam ir jāautentificējas kā  “Privātpersonām” vai “Uzņēmējiem” (juridisku personu gadījumā), meklētāja lodziņā jāievada vārds “muita”,  jāizvēlas pakalpojums “Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā”.

   Par nodokļu apmaksas veikšanu pasta sūtījuma saņēmējs informē kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju.

   5. Kurjerpasta pakalpojumu sniedzējs pirms pasta sūtījuma izsniegšanas vai piegādes portālā www.latvija.lv pēc kvīts numura pārbauda muitas maksājuma izpildes statusu - apmaksāts, neapmaksāts, uzsākts maksājums. Ja muitas maksājuma izpildes statuss ir “apmaksāts”, tad pasta sūtījums tiek izsniegts vai piegādāts pasta sūtījuma saņēmējam.

   6. Ja pasta sūtījumā ir preces, kurām normatīvajos aktos paredzēti importa un eksporta aizliegumi vai ierobežojumi, un gadījumā, ja muitas iestāde nav pārliecināta, vai deklarētie dati ir pareizi vai pilnīgi, muitas amatpersonai ir tiesības pieprasīt pasta sūtījuma saņēmējam papildu dokumentus, kā arī aicināt iesniegt elektroniski muitas deklarāciju Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) Importa funkcionalitātē.

   Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000.