Sūtījumu saņemšana (kurjerpasts)

 Publicēts: 23.07.2020. 16.10


Apakšsadaļu izvēlne

Privātpersonām ir vairākas iespējas, lai nokārtotu muitas formalitātes pasta sūtījumam, ja pakalpojuma sniedzējs ir kurjerpasts:

 1. iesniegt Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem (vienkāršotā veidā), izmantojot jauno e-pakalpojumu jeb EMDAS jauno funkcionalitāti (tikai precēm, kuru vērtība ir mazāka par 1000 eiro un uz kurām neattiecas kādi aizliegumi vai ierobežojumi – skat. sadaļā Ierobežojumi un aizliegumi preču pārvietošanai);
 2. iesniegt standarta Importa muitas deklarāciju;
 3. pilnvarot pārstāvi muitā, kas sniedz ar muitas formalitāšu nokārtošanu saistītus pakalpojumus 

Kā saņemt sūtījumu no valsts ārpus ES?

Juridiskajām personām pasta sūtījumu atmuitošana jāveic, izmantojot vienu no šīm iespējām:

 1. jāiesniedz standarta Importa muitas deklarācija;
 2. jāpilnvaro pārstāvis muitā, kas sniedz ar muitas formalitāšu nokārtošanu saistītus pakalpojumus

Gan standarta Importa muitas deklarācija, gan Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem tiek iesniegta elektroniski, izmantojot  Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Importa funkcionalitāti.

Informācija par:

 • Vienkāršotā Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem
  • Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem (vienkāršotā veidā) var iesniegt:

   1. tikai fiziskas personas;
   2. ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 1000 EUR;
   3. ja sūtījuma svars nepārsniedz 1000 kg;
   4. ja uz precēm neattiecas ierobežojumi un aizliegumi.

   Iesniedzot Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, iesniedzējs kļūst atbildīgs par deklarācijā sniegtās informācijas pareizību un pilnīgumu un par visu to dokumentu īstumu un pareizību, kas pamato deklarāciju.

   Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem drīkst iesniegt tikai precēm, uz kurām neattiecas ierobežojumi un aizliegumi. Ja sūtījumā esošās preces nav atrodamas EMDAS jaunās funkcionalitātes “Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem" preču klasifikatorā, tas nozīmē, ka precēm nedrīkst piemērot vienkāršoto deklarēšanu un ir jāformē standarta Importa muitas deklarācija.

   Lai iesniegtu Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, ir jāpieslēdzas Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) jaunajai funkcionalitātei “Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem”, kā arī jāiepazīstas ar lietošanas noteikumiem.

   Lietotājiem ir iespējams autentificēties sistēmā, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātās iespējas, tajā skaitā internetbanku identifikatorus. Vairāk informācijas lūdzam skatīt sadaļā Elektroniskās deklarēšanas sistēma.

   EDS sistema

   Pieslēdzoties EDS, jāveic šādas darbības:

   1. Jāizvēlas “Muitas datu apstrāde (EMDAS)”:

   EDS sistema

   2. Jāpieslēdzas jaunajai funkcionalitātei “Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem”:

   EMDAS

   3. Jāizvēlas funkcija “Izveidot jaunu” un, atverot sadaļu “Sagatavošana”, jāievada Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem sagatavošanai norādītās ziņas:

   Importa muitas deklaracijas pasta sutijumiem

   Deklarācijas aizpildīšanas, apstrādes un apmaksas process ir detalizēti aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā un prezentācijā “Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem. Lietotāju apmācība”.

   Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000.