Sūtījumu saņemšana (Latvijas Pasts)

 Publicēts: 26.09.2019. 13.03


Apakšsadaļu izvēlne

Privātpersonām ir vairākas iespējas, lai nokārtotu muitas formalitātes pasta sūtījumam, ja pakalpojuma sniedzējs ir Latvijas Pasts:

 1. saņemot Latvijas Pasta aicinājumu ar jau aprēķināto nodokļu summu vai nepieciešamības gadījumā iesniedzot papildu informāciju muitā (līdz pārejas perioda beigām – 2019.gada novembrim);
 2. iesniedzot standarta Importa muitas deklarāciju;
 3. pilnvarojot pārstāvi muitā, kas sniedz ar muitas formalitāšu nokārtošanu saistītus pakalpojumus.

Pēc pārejas perioda beigām Latvijas Pasta aicinājumā tiks sniegta tikai informācija par saņemto pasta sūtījumu. Lai atmuitotu sūtījumu, tā saņēmējam būs jāizvēlas viena no šīm iespējām:

 1. pašam jāiesniedz Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem (vienkāršotā veidā), izmantojot jauno muitas informācijas sistēmas funkcionalitāti;
 2. jāpilnvaro Latvijas Pasts iesniegt importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem, iesniedzot standarta importa deklarāciju ar samazinātu datu kopu;
 3. pašam elektroniski jāiesniedz standarta Importa muitas deklarācija;
 4. jāpilnvaro pārstāvis muitā, kas sniedz ar muitas formalitāšu nokārtošanu saistītus pakalpojumus.

Juridiskajām personām pasta sūtījumu atmuitošanai būs jāizvēlas viena no šīm iespējām:

 1. jāiesniedz standarta Importa muitas deklarācija;
 2. jāpilnvaro Latvijas Pasts iesniegt importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, iesniedzot standarta importa deklarāciju ar samazinātu datu kopu;
 3. jāpilnvaro pārstāvis muitā, kas sniedz ar muitas formalitāšu nokārtošanu saistītus pakalpojumus.
   

Gan standarta Importa muitas deklarācija, gan Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem tiek iesniegta elektroniski, izmantojot  Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Importa funkcionalitāti.

Informācija par:

 • standarta muitas deklarācijas (elektroniskas deklarācijas) aizpildīšanu un iesniegšanu atrodama sadaļā Preču deklarēšana;
 • muitas deklarāciju veidiem un preču laišanu brīvā apgrozībā atrodama sadaļā Laišana brīvā apgrozībā;
 • preču eksportu atrodama sadaļā Eksports.
   

Visi starptautiskie pasta sūtījumi, kas tiek nosūtīti uz vai saņemti no trešajām valstīm, ir pakļauti muitas kontrolei Lidostas muitas kontroles punktā 0240.

Muitas amatpersonas veic muitas kontroli ienākošajiem starptautiskajiem pasta sūtījumiem un privātpersonām nosūtāmajā Muitojamā starptautiskā pasta sūtījuma pavadzīmē veic muitas iestāžu administrēto nodokļu – muitas nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa, ja sūtījumā ir akcīzes preces, (turpmāk – muitas maksājumi) – aprēķinu saskaņā ar attiecīgiem normatīvajiem aktiem. Gadījumos, kad muitas kontroles rezultātā vai saskaņā ar pasta sūtījumam pievienotajiem dokumentiem nav iespējams veikt muitas maksājumu aprēķinu, Muitojamā starptautiskā pasta sūtījuma pavadzīmē tiek norādīts, ka saņēmējam muitas iestādē jāiesniedz papildu informācija (dokumenti).

Starptautiskās pakas un sīkpakas pēc Latvijas Pasta starptautisko pasta sūtījumu apmaiņas vietā, Mārupes novadā, veiktās muitas kontroles un nodokļu aprēķināšanas tiek nosūtītas adresātam pēc dzīvesvietas uz attiecīgo Latvijas Pasta nodaļu.

Attiecīgās pasta nodaļas darbinieks muitojamā starptautiskā pasta sūtījuma saņemšanas dienā adresātam nosūta Latvijas Pasta aicinājumu par to, ka sūtījums atrodas pasta nodaļā, norādot arī kopējo aprēķināto muitas maksājuma summu.

Sūtījuma saņēmējs pēc pasta aicinājuma saņemšanas veic muitas maksājumu apmaksu, izvēloties sev ērtāko veidu: vai nu pasta nodaļā uz vietas, vai arī maksājumus kredītiestādē, internetbankā, portālā www.latvija.lv vai muitas kontroles punktā, izmantojot POS terminālus. Pasta sūtījums adresātam pasta nodaļā tiek izsniegts tikai pēc visu attiecīgo muitas maksājumu apmaksas veikšanas, iesniedzot maksājumu apliecinošu dokumentu.

Savukārt juridiskajām personām pēc Latvijas pasta aicinājuma saņemšanas ir jāiesniedz muitas deklarācija, izmantojot  Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Importa funkcionalitāti. Atbilstoši aprēķinātajiem muitas maksājumiem juridiskā persona veic nodokļu apmaksu. Tikai pēc attiecīgo muitas formalitāšu izpildes (muitas deklarācijas noformēšanas un muitas maksājumu apmaksas) Latvijas Pasta darbinieks izsniedz adresātam pasta sūtījumu.

Pasta sūtījumu saņēmēji Rīgā vai Pierīgas novados papildu informāciju var iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi MKP.0240.pasts [at] vid.gov.lv vai ierodoties Lidostas muitas kontroles punktā 0240 Ziemeļu ielā 16, Mārupes novadā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000.