Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēma paplašina kontroles iespējas

 Publicēts: 17.05.2019. 13.53


Apakšsadaļu izvēlne

Sākot ar 2019. gada 20.maiju Latvijā sāk darboties Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēma, kas nodrošina iespēju izsekot katram tabakas izstrādājuma dzīves cikla posmam – no rūpnīcas līdz mazumtirdzniecības punktam.

Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēma (Track&Trace) ir vienotā visā Eiropas Savienībā.1 Nodrošinot iespēju izsekot legālo tabakas izstrādājumu plūsmai, tā paplašina valsts uzraudzības iestādēm kontroles iespējas.

Baiba Šmite-Roķe, VID Akcīzes preču aprites daļas vadītāja: “Šī sistēma palīdzēs cīnīties pret nelegālu tabakas izstrādājumu apriti, līdz ar to aizsargās legālā tirgus dalībniekus. Latvija ir izvēlējusies tādu sistēmas ieviešanas modeli, kas nerada ievērojamus valsts naudas tēriņus. Arī iesaistītajiem komersantiem ir maksimāli atviegloti priekšnoteikumi, lai iekļautos šīs sistēmas darbībā.…” 

Sākot ar 2019. gada 20.maiju katra cigarešu paciņa un tinamās tabakas iepakojums, kas ražoti Eiropas Savienībā vai importēti Latvijā, jāmarķē ar unikālu identifikatoru, kura ģenerēšanu un piešķiršanu nodrošina VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC). Pārējiem tabakas izstrādājumiem – cigāriem, cigarillām, karsējamai tabakai u.c., šāda sistēma tiks ieviesta no 2024. gada 20. maija.

Izveidotais risinājums nodrošina unikālo identifikācijas kodu kā atvērtas datu kopas pieejamību gan ekonomikas dalībniekiem, gan ikvienam citam interesentam. Jau desmit gadus LVRTC  nodrošina uzticamības pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem, iestādēm un komersantiem, tāpēc esam gandarīti, ka uzkrāto pieredzi varējām pielietot, lai nepilna gada laikā izveidotu sistēmu, kas ne vien nodrošinās tabakas izstrādājumu aprites procesa atbilstību Eiropas Savienības un pasaules normatīviem, bet arī izmantošanā būs pietiekami vienkārša un lietotājam draudzīga,” uzsver LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols.

Turpmāk visiem tirgus dalībniekiem, kas vēlēsies ražot, importēt, saņemt vai realizēt tabakas izstrādājumus – importētājiem, ražotājiem, akcīzes noliktavu turētājiem, vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem, būs jāsaņem Ekonomikas dalībnieka identifikatora kods un Objekta identifikatora kods. Lai  saņemtu unikālos identifikatorus katrai iepakojuma vienībai, jānoslēdz līgums ar LVRTC, bet kodi tiks piešķirti automātiski un saņemt tos būs ļoti vienkārši – LVRTC tīmekļa vietnē.

Vairāk informācijas par Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmu un uzņēmēju pienākumiem www.vid.gov.lv sadaļā “Akcīzes nodoklis”. Savukārt informācija par unikālo identifikatoru saņemšanu, kā arī Ekonomikas dalībnieku identifikatoru kodi un Objektu identifikatoru kodi ir pieejami LVRTC tīmekļa vietnē www.lvrtc.lv/tabaka.


1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/40/ES un Eiropas Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2018/574

Informācija presei