Taksometra skaitītāja rādījuma nolasīšanas žurnāla iesniegšana un labošana EDS

 Publicēts: 05.05.2020. 14.30