Tehniskā budžeta periods noslēdzies ar 103,7 % izpildi

 Publicēts: 15.04.2019. 10.17


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) operatīvie dati liecina, ka VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2019.gada 1.ceturksnī ir 2,17 miljardi eiro, kas par 0,10 miljardiem jeb 5,0 % pārsniedz pagājušā gada 1.ceturkšņa ieņēmumus; turklāt par 0,08 miljardiem jeb 3,7 % pārsniedz tehniskā budžeta ieņēmumu plānu.

Salīdzinot ar 2018.gada 1.ceturksni, lielākais ieņēmumu pieaugums ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Tās palielinājušās par 91,69 milj. eiro jeb 12,7 %, sasniedzot 810,83 milj. eiro. Arī otra darbaspēka nodokļa (iedzīvotāju ienākuma nodokļa) ieņēmumi ir būtiski palielinājušies – par 25,25 milj. eiro jeb 6,6 %, sasniedzot 408,83 milj. eiro. Šāds pieaugums galvenokārt skaidrojams ar nodarbināto, kuri saņēmuši darba ienākumus, un viņu darba ienākumu pieaugumu, kā arī izmaiņām nodokļu likmēs un piemērojamos atvieglojumos. Lielāko ieņēmumu pieaugumu abos nodokļos nodrošināja valsts pārvaldes un aizsardzības; obligātās sociālās apdrošināšanas nozarē strādājošie.

Ņemot vērā, ka šī gada 1.martā sākās gada ienākumu deklarāciju iesniegšana, strauji pieaugušas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksātās summas. 2019.gada 1.ceturksnī atmaksāti 56,67 milj. eiro, kas ir par 13,10 milj. eiro jeb 30,1 % vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā; turklāt 47,31 milj. eiro jeb 83,5 % no kopsummas atmaksāti martā.

Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi 2019.gada 1.ceturksnī ir 586,41 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, ir par 67,98 milj. eiro jeb 13,1 % vairāk. Minētais pieaugums skaidrojams ar nodokļa iemaksu palielināšanos par 74,34 milj. eiro jeb 9,6 %, sasniedzot 850,24 milj. eiro. Lielākais iemaksu pieaugums ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar mazumtirdzniecību, izņemot automobiļus un motociklus – par 12,14 milj. EUR jeb 9,0 %.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2019.gada 1.ceturksnī ir 249,23 milj. eiro, kas ir par 25,73 milj. eiro jeb 11,5 % vairāk nekā 1.ceturksnī pērn. Salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, nodokļa ieņēmumi palielinājušies visās preču grupās. Lielākais pieaugums ir akcīzes nodokļa ieņēmumiem par tabakas izstrādājumiem – par 9,14 milj. eiro jeb 21,8 %. Tas galvenokārt saistāms ar likmju izmaiņām un brīvam apgrozījumam izlaisto tabakas izstrādājumu apjoma palielināšanos. Turpretī brīvam apgrozījumam izlaisto naftas produktu apjoms ir samazinājies, tādējādi tehniskā budžeta ieņēmumu plāns akcīzes nodoklim par naftas produktiem nav izpildīts par 3,25 milj. eiro jeb 2,5 %.

Salīdzinot ar pagājušā gada 1.ceturksni, lielas izmaiņas vērojamas uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumos. 2019.gada 1.ceturksnī tā ieņēmumi vērojami ar mīnusa zīmi un ir par 107,97 milj. eiro mazāki nekā pērn. Tā kā 2018.gada 1.pusgadā veiktie avansa maksājumi kopumā ievērojami pārsniedza aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 2018.gadu, likumā noteiktajā kārtībā nodokļu maksātāji pārmaksāto summu pieprasa atmaksāt. No uzņēmumu ienākuma nodokļa 2019.gada 1.ceturksnī atmaksāti 34,28 milj. eiro. Tas ir par 28,10 milj. eiro jeb 5,5 reizes vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, kamēr iemaksās iekasēti 23,20 milj. eiro, kas ir par 79,86 milj. eiro jeb 77,5 % mazāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā.

Tā kā likums par 2019.gada budžetu pieņemts tikai šī gada 3.aprīlī un VID rīcībā nav tā sadalījums pa periodiem, VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi tiek salīdzināti ar Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2019.gadam, kas sagatavots pie nemainīgas politikas scenārija.