Telpu noma muitas kontroles punktā „ Rīgas brīvosta”, 1.stāva telpa Nr.40 ar platību 11,80 m²

 Publicēts: 09.03.2020. 17.07


Apakšsadaļu izvēlne
Iepirkuma identifikācijas numurs
-
Pasūtītāja nosaukums
Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
40003294758
Atsauce uz pantu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra noteikumu Nr.28, 9.punktu
Adrese
Talejas iela 1, Rīga, Latvija
Tālrunis
80002000
Kontaktpersona
Jana Jākobsone (tālrunis: 25722099; e-pasta adrese: Jana.Jakobsone@vni.lv)
Iepirkuma nosaukums

Nodrošināt muitas brokera, apdrošināšanas, finanšu un/vai elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanu Nomas objektā

Iepirkuma priekšmets

Telpu noma muitas kontroles punktā „ Rīgas brīvosta”, 1.stāva telpa Nr.40 ar platību 11,80 m²

Paredzamā līgumcena
Minimālā nomas maksas likme ir - EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 euro centi) bez PVN par 1 m²/mēnesī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
16. Aprīlis 2020, 17.00
Dokumentācija