Telpu noma muitas kontroles punktā „Silene”, 1.stāva telpas Nr.12 nenorobežota daļa 0,4 m² platībā

 Publicēts: 10.03.2020. 09.24


Apakšsadaļu izvēlne
Iepirkuma identifikācijas numurs
-
Pasūtītāja nosaukums
Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
40003294758
Atsauce uz pantu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra noteikumu Nr.28, 9.punktu
Adrese
Talejas iela 1, Rīga, Latvija
Tālrunis
80002000
Kontaktpersona
Jana Jākobsone (tālrunis: 25722099; e-pasta adrese: Jana.Jakobsone@vni.lv)
Iepirkuma nosaukums

telpas daļas iznomāšana bankomāta izvietošanai

Iepirkuma priekšmets

Telpu noma muitas kontroles punktā „Silene”, 1.stāva telpas Nr.12 nenorobežota daļa 0,4 m² platībā.

Paredzamā līgumcena
Minimālā nomas maksas likme ir - EUR 160,00 (viens simts sešdesmit euro, 00 euro centi) bez PVN par 0,4 m²/mēnesī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
16. Aprīlis 2020, 17.00
Dokumentācija