Telpu noma muitas kontroles punktā “Šķirotava” telpu grupas Nr.001 1.stāva telpa Nr.14 daļa ar aptuveno platību 1 m²

 Publicēts: 09.03.2020. 15.21


Apakšsadaļu izvēlne
Iepirkuma identifikācijas numurs
-
Pasūtītāja nosaukums
Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
40003294758
Atsauce uz pantu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra noteikumu Nr.28, 9.punktu
Adrese
Talejas iela 1, Rīga, Latvija
Tālrunis
80002000
Kontaktpersona
Jana Jākobsone (tālrunis: 25722099; e-pasta adrese: Jana.Jakobsone@vni.lv)
Iepirkuma nosaukums

Pārtikas un/vai karsto dzērienu automāta uzstādīšanai Nomas objektā

Iepirkuma priekšmets

Telpu noma muitas kontroles punktā “Šķirotava” telpu grupas Nr.001 1.stāva telpa Nr.14 daļa ar aptuveno platību 1 m²

Paredzamā līgumcena
Minimālā nomas maksas likme ir - EUR 60,00 (sešdesmit euro, 00 euro centi) bez PVN par 1 m²/mēnesī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
16. Aprīlis 2020, 17.00
Dokumentācija