Telpu noma muitas kontroles punktā „Terehova”, telpu grupas Nr.003 telpa Nr.3 ar platību 7,9 m²

 Publicēts: 05.05.2021. 15.03


Apakšsadaļu izvēlne
Iepirkuma identifikācijas numurs
-
Pasūtītāja nosaukums
Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
40003294758
Atsauce uz pantu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra noteikumu Nr.28, 9.punktu
Adrese
Talejas iela 1, Rīga, Latvija
Tālrunis
80002000
Kontaktpersona
Jana Jākobsone (tālrunis: 25722099; e-pasta adrese: Jana.Jakobsone@vni.lv)
Iepirkuma nosaukums

Telpu noma muitas kontroles punktā „Terehova”, Telpu grupas Nr.003 telpa Nr.3 ar platību 7,9 m²

Iepirkuma priekšmets

muitošanas pakalpojumu sniegšanas vajadzībām

Paredzamā līgumcena
Minimālā nomas maksas likme ir - EUR 32,- (trīsdesmit divi euro, 00 euro centi) bez PVN par 1 m²/mēnesī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
25. Jūnijs 2021, 16.00
Dokumentācija