Telpu noma muitas kontroles punktā Uriekstes ielā 16, Rīgā, Telpu grupas Nr. 001 1.stāva telpa Nr.39 ar kopējo platību 14,80 m²

 Publicēts: 02.03.2021. 15.22


Apakšsadaļu izvēlne
Iepirkuma identifikācijas numurs
-
Pasūtītāja nosaukums
Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
40003294758
Atsauce uz pantu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra noteikumu Nr.28, 9.punktu
Adrese
Talejas iela 1, Rīga, Latvija
Tālrunis
80002000
Kontaktpersona
Jana Jākobsone (tālrunis: 25722099; e-pasta adrese: Jana.Jakobsone@vni.lv)
Iepirkuma nosaukums

Telpu noma muitas kontroles punktā Uriekstes ielā 16, Rīgā, būves ar kadastra apzīmējumu 01000130140001 Telpu grupas Nr. 001 1.stāva telpa Nr.39 ar kopējo platību 14,80 m²

Iepirkuma priekšmets

Nodrošināt muitas brokera, apdrošināšanas, finanšu un/vai elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanu Nomas objektā

Paredzamā līgumcena
Minimālā nomas maksas likme ir - EUR 41 (četrdesmit viens euro, 00 euro centi) bez PVN par 1 m²/mēnesī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
23. Aprīlis 2021, 16.00
Dokumentācija