Tiesību akti

 Publicēts: 16.12.2020. 08.54


Apakšsadaļu izvēlne
! Šeit aprakstītie nosacījumi 2021. gadā var mainīties
saskaņā ar Saeimā pieņemtajiem grozījumiem nodokļu tiesību aktos.
Ar 2021. gadā paredzētajām izmaiņām aicinām iepazīties lapas sadaļā Nodokļu izmaiņas 2021
MK noteikumi Pieņemts Stājas spēkā
Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā 22.09.2015. 01.01.2016.