Transportlīdzekļu uzraudzības un kontroles sistēmas piegāde, ieviešana un uzturēšana

 Publicēts: 24.02.2017. 13.25


Apakšsadaļu izvēlne
Iepirkuma identifikācijas numurs
FM VID 2016/113
Publiskā iepirkuma veids
atklāts konkurss
Pasūtītāja nosaukums
Valsts ieņēmumu dienests
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
90000069281
Atsauce uz pantu
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu
Adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Tālrunis
67122689; (fakss: 67122907)
Kontaktpersona
Guntis Cielava (tālrunis: 67120201, e-pasta adrese: guntis.cielava@vid.gov.lv)
Iepirkuma nosaukums

Transportlīdzekļu uzraudzības un kontroles sistēmas piegāde, ieviešana un uzturēšana

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir transportlīdzekļu uzraudzības un kontroles sistēmas (turpmāk- Sistēma) piegāde, ieviešana un uzturēšana, Sistēmas lietotāju un administratoru apmācība darbam ar Sistēmu, ārpus garantijas remontu veikšana (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar VID prasībām

CPV kods
38112100-4 Globālās navigācijas un pozicionēšanas sistēmas (GPS vai tamlīdzīgas)
Paredzamā līgumcena
Mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
03. Aprīlis 2017, 11.00
Dokumentācija
Grozījumi dokumentācijā
Jautājumi un atbildes