Uzņēmuma ienākuma nodokļa likmes

 Publicēts: 06.04.2016. 15.28


Apakšsadaļu izvēlne
Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

15% no apliekamā ienākuma

Nerezidentiem - 2%  līdz 15%

Izmaksas personām zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās 5-30%.

Nodokļu maksātāja apliekamais ienākums - peļņa, kas gūta no saimnieciskās darbības, no kuras atskaitīti izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību 12 mēneši, kas var nesakrist ar kalendāra gadu LV08TREL1060000121000