Uz cigarešu un tabakas iepakojuma jābūt drošības elementam

 Publicēts: 20.09.2018. 16.20


Apakšsadaļu izvēlne

Cigaretēm un tinamajai tabakai no 2019.gada 20.maija un pārējiem tabakas izstrādājumiem no 2024.gada 20.maija uz katras tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības, ko laiž tirgū, ir jābūt izvietotam drošības elementam.

Latvijā drošības elementa funkciju pildīs akcīzes nodokļa marka, kas ietvers drošības elementus, kas atbilst Komisijas 2017. gada 15. decembra Īstenošanas lēmumam (ES) 2018/576 par tabakas izstrādājumiem pievienojamo drošības elementu tehniskajiem standartiem.

Minēto prasību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvas 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK 16. pants un Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 6.panta desmitās daļas 2.punkts.