Uzņēmumam pieder transportlīdzeklis

 Publicēts: 21.09.2017. 09.09


Kāda būs transportlīdzekļa nodokļa maksāšanas kārtība?


Stājas spēkāAr 2019.gada 1.janvāri tiks izslēgts likuma pārejas noteikumu 9.punkts, kas noteica termiņu jaunai transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas kārtībai. Tā paredzēja, ka nodokļa maksātājam jāmaksā nodokli par faktisko transportlīdzekļa ekspluatācijas periodu, nevis par pilnu kārtējo kalendāra gadu (pēc  būtības avansa veidā).

Tādējādi tiek saglabāta šobrīd esošā transportlīdzekļa nodokļa maksāšanas kārtība - par kārtējo kalendāro gadu un par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem, ja transportlīdzeklis ir bijis reģistrēts uzskaitē Latvijā un nodoklis nav ticis samaksāts.

 


2017.gada 28.jūlija grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā