Uzsākta sabiedriskā apspriešana par Eiropas Savienības un Ķīnas jaunā līguma muitas lietās projektu

 Publicēts: 16.04.2020. 16.51


Apakšsadaļu izvēlne

Eiropas Komisija ir uzsākusi darbu pie Eiropas Savienības un Ķīnas līguma muitas lietās projekta (turpmāk – Līguma projekts) izstrādes. Līdz šī gada 16.jūnijam noris Līguma projekta sabiedriskā apspriešana un atsauksmju un komentāru iesniegšana (informāciju par Līguma projektu lūdzam skatīt šeit).
 

Jaunais līgums tiks sagatavots uz Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republiku par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās pamata. Ievērojot, ka minētais sadarbības līgums ar Ķīnu tika noslēgts 2004. gadā, lietderīgi to grozīt, pielāgojot pašreizējiem pasaules ekonomikas un tirdzniecības apstākļiem.
 

Sabiedriskajā apspriešanā personas, kuras interesē tirdzniecība ar Ķīnu un sadarbība muitas jautājumos, aicinātas sniegt komentārus par jautājumiem šādās jomās: intelektuālā īpašuma tiesības, piegādes ķēdes drošība, tirdzniecības atvieglošana, krāpšanas apkarošana, savstarpēja administratīvā palīdzība, statistika.
 

Ieinteresētās personas ir aicinātas aizpildīt aptaujas anketu un sniegt viedokļus par formalitātēm, kas saistītas ar preču pārvietošanu pāri Eiropas Savienības robežām. Aptaujā galvenā uzmanība pievērsta jautājumiem par pašreizējo sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Ķīnas Tautas Republiku. Aptaujā ir ietverti jautājumi, lai izzinātu pašreizējo situāciju, vēlamajām prioritātēm un pārmaiņām.

Ikviens, kurš vēlas piedalīties apspriešanā, aicināts tiešsaistē aizpildīt anketu: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1941-EU-China-Customs-Agreement/public-consultation.

 

Ņemot vērā ES dalībvalstu sniegtos komentārus un priekšlikumus, tiks veiktas izmaiņas Eiropas Savienības un Ķīnas līguma muitas lietās projektā, tāpēc aicinām ieinteresētās personas iesaistīties dokumenta izstrādes procesā.

Muita