Vai precei, ko tirgotājs pievieno papildus kā dāvanu, nosūtot saņēmējam sūtījumu ar interneta veikalā nopirktām precēm, piemēro atbrīvojumu no nodokļiem?

 Publicēts: 16.12.2020. 12.05


Apakšsadaļu izvēlne

Precēm, kuras komerciālā  sūtījumā no interneta veikala pievienotas iegādātajām precēm (pirkumam) kā bezmaksas dāvanas, atbrīvojums no nodokļiem nav piemērojams*. Šādu preču muitas vērtību nosaka, pamatojoties uz rēķinā norādīto preces vērtību, vai, ja sūtījuma pavaddokumentā nav norādīta preču vērtība, nodokļi tiek aprēķināti, ņemot vērā muitas rīcībā esošās ziņas par identisku vai līdzīgu preču vērtību.  

Tas nozīmē, ka arī tajos gadījumos, kad rēķinā šādai precei vērtība ir norādīta “0,00”, tas netiek ņemts vērā un nodokļu aprēķinā tiek izmantota muitas rīcībā esošā informācija par identisku vai līdzīgu preču vērtību.

Aicinām, aizpildot Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, norādīt tajā arī šādas - dāvinātas preces – vērtību atbilstoši tam, kāda tā ir attiecīgajā interneta veikalā, kurā veicāt pasūtījumu.

________

*  Padomes 2009.gada 16.novembra Regula (EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem,  nenosaka ievedmuitas nodokļu atbrīvojumu piemērošanu šādos gadījumos