Valsts ieņēmumu dienests aicina iepazīt un pilnvērtīgi izmantot Elektroniskās deklarēšanas sistēmas iespējas

 Publicēts: 22.07.2021. 12.44


Apakšsadaļu izvēlne

Nereti iedzīvotāji Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) lieto tikai reizi gadā, lai iesniegtu gada ienākumu deklarāciju, taču sistēmā ir daudz citu noderīgu funkcionalitāšu. EDS ir pilnvērtīga pašapkalpošanās vietne, kurā iespējams iesniegt dažādas deklarācijas, uzzināt informāciju par sevi un sazināties ar VID.

Viena no šādām noderīgām iespējām ir pārbaudīt darba devēja deklarētos ienākumus, ieturētos nodokļus un darba periodus. Nereti ir situācijas, kad iedzīvotājs konstatē, ka darba devējs viņu nav uzrādījis kā darba ņēmēju, nav iesniedzis VID datus par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, uzrādījis nepareizus datus par darba algu, vai uzzina, ka kļuvis par amatpersonu vai darba ņēmēju kādā “fiktīvā” uzņēmumā, kur faktiski nestrādā. Tas savukārt var radīt problēmas pārmaksāto nodokļu atmaksu, pabalstu, pensiju un citus pakalpojumu saņemšanā vai arī iespēju tikt sodītam par “fiktīvo” uzņēmumu radītajām saistībām.

Darba ņēmēju informētība par savu datu korektumu ļauj savlaicīgi konstatēt un risināt problēmas, bez papildu apgrūtinājumiem saņemt pabalstus un/vai citus pakalpojumus iestādēs, izvairīties no sodiem, kā arī sagatavot un iesniegt gada ienākumu deklarācijas un izziņas.

EDS sadaļā “Pārskati” atrodama šāda informācija:

● apakšsadaļā “Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas”:

- izvēloties pārskata veidu Darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”, tiek attēlotas darba devēja deklarētās ikmēneša aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

- izvēloties pārskata veidu “Darba devēju ieturētais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tiek attēlots darba devēja deklarētais ikmēneša ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

- izvēloties pārskata veidu “Darba devēju aprēķināto ienākumu apjoms mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijās, tiek attēloti darba devēja deklarētie ceturkšņa ienākumi mikrouzņēmumā;

- izvēloties pārskata veidu “Darba vietas un nodarbinātības periodi, tiek attēloti darba devēja deklarētie fiziskās personas darba periodi un nodarbinātības vietas;

- izvēloties pārskata veidu “Ienākumu izmaksātāju iesniegtie paziņojumi par fiziskajai personai izmaksātajām summām, no 2009.g.”, tiek attēlota informācija par kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem un gada laikā piemērotā neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmēru (par apgādājamiem, par invaliditāti u.c.);

● apakšsadaļā “Budžeta maksājumu nomaksas stāvoklis un veiktie maksājumi” atrodama informācija par budžeta maksājumu nomaksas stāvokli, veiktajiem maksājumiem u.c. informācija;

● apakšsadaļā “Reģistrācijas dati” atrodama informācija par reģistrācijas pamatdatiem, kontiem, pilnvarotajām un pārstāvētajām personām, izsniegtajām atļaujām, saimnieciskās darbības reģistrācijas datiem u.c. Pārskatā “Pārstāvētās personas” atrodama informācija par personas pārstāvību uzņēmumos (SIA, ZS, IU, IK), kā arī citas fiziskas personas pārstāvībai uz pilnvaras pamata;

● apakšsadaļā “Gada ienākumu deklarācija un tās pielikumi” atrodama informācija par iesniegtajām gada ienākumu deklarācijām un tajās iekļautajiem datiem (atbilstoši katram deklarācijas pielikumam).

EDS sākuma lapā pieejama “Algas nodokļa grāmatiņa”, tajā atrodama informācija par:

  • ienākuma gūšanas vietu, kurā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa;
  • prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kā arī iespējams veikt atzīmi, lai turpmāk darba devējs nepiemērotu prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un/vai piemērotu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 23 % apmērā;
  • apgādājamām personām un apgādības periodu.

EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”

ir redzamas visas vienotajā kontā iemaksātās summas un tas, kādi nodokļi no vienotajā kontā iemaksātās summas segti. Tai ir vairākas apakšsadaļas, kas sniedz iespēju veikt maksājumus, sekot līdzi maksājumiem, kuri veikti valsts budžetā vai atmaksāti, iesniegtajiem pārskatiem un deklarācijām un piešķirtajiem grafikiem. Sadaļa īpaši noderīga grāmatvežiem un saimnieciskās darbības veicējiem.

EDS sadaļā “Izziņas” iespējams sagatavot un izdrukāt šādas izziņas:

  • “Izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un nomaksātajiem nodokļiem un nodokļu parādiem”;
  • “Izziņa par fiziskās personas ienākumiem”;
  • “Izziņa par nodokļu parādu”;
  • “Rezidenta apliecība” u.c.

EDS sadaļā “Dokumenti” atrodama informācija par iesniegtajām un sagatavotajām deklarācijām, to statusu, darbību vēsturi, no VID saņemto atbildi u.c.

EDS sadaļā “Sarakste ar VID” iespējams iestādei iesniegt iesniegumus un uzdot jautājumus.

Atgādinām, ka VID izdoto administratīvo aktu (arī nelabvēlīgu administratīvo aktu) un citus lēmumus, dokumentus un informāciju nodokļu maksātājam, kurš ir EDS lietotājs, paziņo, izmantojot EDS.

Tādējādi aicinām iepazīties ar jebkuru VID EDS nosūtīto dokumentu, lai izvairītos no gadījumiem, kad nodokļu maksātājam rodas nelabvēlīgas sekas, jo viņš savlaicīgi nav iepazinies ar VID nosūtīto dokumentu un, ja nepieciešams, sniedzis pieprasīto informāciju, dokumentus utt.

EDS ir drošs un ērts veids, kā fiziskām un juridiskām personām iesniegt visas nodokļu un informatīvās deklarācijas, kā arī VID adresētus iesniegumus. EDS ir bezmaksas pakalpojums un nodrošina datu drošību un precizitāti, kā arī taupa laiku.

 

Informācija par to, kā kļūt par EDS lietotāju, pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā “Privātpersonām/Uzņēmumiem” – “Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)” – “Kā kļūt par EDS lietotāju?”.