Valsts ieņēmumu dienests – viens no „Konsultē vispirms” iniciatīvas līderiem

 Publicēts: 01.06.2020. 08.53


Apakšsadaļu izvēlne

Noslēdzot 2019. gadu iniciatīvas “Konsultē vispirms” ietvaros atzinīgu vērtējumu saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta darbs.

“Konsultē vispirms” interneta vietnē (https://konsultevispirms.lv/pilna-zina/256) publiskotajā ziņā uzsvērts: Valsts ieņēmumu dienests (VID) gan 2018. gada, gan 2019. gada novērtējumā ierindojas līderu starpā, jo savā darbībā aktīvi iedzīvina “Konsultē vispirms” principu. VID mērķis ir nodrošināt, ka nodokļu maksātāji zina un godprātīgi pilda savus pienākumus. Lai to paveiktu, VID darbinieki individuāli strādā ar katru nodokļu maksātāju, skaidrojot viņa pieļautās kļūdas un ļaujot tās labot, savukārt sankcijas ir risinājums tikai apzināti ļaunprātīgas rīcības gadījumā.

Lai nodrošinātu efektīvu, skaidru un nepārprotamu principa “Konsultē vispirms” piemērošanu praksē, VID ir izstrādāti virkne iekšējie normatīvie akti un citi iekšējās darba organizācijas dokumenti, kas paredz vienotu (t.sk. uz klientu orientētu) darbinieku rīcību un izpratni par principa “Konsultē vispirms” piemērošanu, piemēram:

  • “Vadlīnijas par principa “Konsultē vispirms” piemērošanu VID”,
  • “Vadlīnijas efektīvai rakstiskai saziņai ar klientiem”,
  • “VID lēmumu sagatavošanas vadlīnijas” u.c.

2019. gadā VID izstrādāja jauno attīstības stratēģiju 2020-2022 un, lai noteiktu VID turpmāko trīs gadu prioritāros virzienus un mērķus, tās izstrādes posmā VID iesaistīja nevalstisko organizāciju pārstāvjus un sadarbības partnerus no uzņēmējus pārstāvošām organizācijām un citām valsts iestādēm. Svarīgu lomu ieņēma arī pašu VID darbinieku iesaiste VID stratēģijas tapšanā.

VID regulāri organizē konsultatīvo padomju sēdes ar citu valsts institūciju, kā arī uzņēmējus pārstāvošu organizāciju pārstāvjiem. Tajās tiek izskatīti sabiedrībai nozīmīgi un aktuāli jautājumi, t.sk. tiek apspriesti un iespēju robežās ņemti vērā viedokļi pirms kādu būtisku pārmaiņu uzsākšanas.

VID ir izveidojis Nodokļu maksātāju reitinga sistēmu, kas sniedz priekšstatu par uzņēmuma nodokļu saistību izpildes disciplīnu un tā saimniecisko darbību. Reitinga sistēma ļauj uzņēmējam ieraudzīt sevi ar nodokļu administrācijas acīm, tādējādi palīdzot uzņēmumam operatīvi apzināt un novērst savas darbības nepilnības. Vienlaikus tas ir arī komunikācijas rīks, ko uzņēmums var izmantot savas reputācijas veidošanai. Savukārt VID šo rīku redz kā iespēju celt godprātīgas uzņēmējdarbības prestižu un nostiprināt pozitīvu motivācijas sistēmu labprātīgai nodokļu nomaksai.

VID aktīvi seko mūsdienu tehnoloģiju tendencēm, kā rezultātā VID ir ieviesis virtuālo asistentu Tomu, kurš nodrošina iespēju klientiem saņemt atbildes uz vienkāršiem jautājumiem arī ārpus VID darba laika. Tā kā Tomam visbiežāk tiek uzdoti jautājumi, ko ikdienā saņem arī VID nodokļu konsultanti, Toms palīdz atslogot konsultatīvo tālruni, mazinot zvanu skaitu un ļaujot konsultantiem vairāk laika veltīt sarežģītu jautājumu risināšanai. Papildus dažādiem individualizētajiem risinājumiem VID aktīvi strādā, lai sniegtie pakalpojumi būtu visiem ērti pieejami un saprotami. Šeit talkā nāk izstrādātās infografikas, video pamācības un cita veida uzskates materiāli.

VID turpina būt stabils „Konsultē vispirms” iniciatīvas līderis un aktīvi strādā, lai valsts un uzņēmējdarbības vide atrod kopīgu valodu visās dzīves situācijās.  Tā, piemēram, sniedzot atbalstu COVID-19 krīzes izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanai, papildus likumdevēja noteikto uzdevumu izpildei VID rūpējās par iespējami skaidru un saprotamu atbalsta mehānismu iedzīvināšanu. Šeit minama gan īpaša atbalsta tālruņa līnijas izveide, gan standartizēti rīki atbalsta pieteikumu iesniegšanai.

Papildu informācija:

Iniciatīva “Konsultē vispirms” https://konsultevispirms.lv/

Konsultē vispirms