Veidlapa paziņojuma par rīkojuma izpildi noformēšanai

 Publicēts: 23.05.2017. 10.49


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienesta publicētā veidlapa “Paziņojums par izpildi”, kura maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un kredītiestādēm, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumi Nr.167 “Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi” (spēkā ar 01.07.2017.) 40.punktu, jāizmanto paziņojuma noformēšanai.