Veiktas izmaiņas EMDAS Manifestu un pagaidu uzglabāšanas un Importa kontroles sistēmas funkcionalitātēs

 Publicēts: 27.03.2020. 12.49


Apakšsadaļu izvēlne

Eiropas Savienības reģionālās attīstības fonds

Turpinot muitas procesu elektronizēšanu, 2020. gada  29. martā tiks uzstādīta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) 5.7. versija, ar kuru Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (MAN/PU)  funkcionalitātē un Importa kontroles sistēmas (IKS) funkcionalitātē tiks ieviestas vairākas izmaiņas un uzlabojumi, nodrošinot Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību ieviešanu, kā arī pilnveidojot sistēmu lietojamību.

Manifestu un pagaidu uzglabāšanas (MAN/PU)  funkcionalitātē tiks:

 • ieviests jauns “Elektroniskā transporta dokumenta (ETD)/Manifesti (izejošie)” modulis, kas paredzēts muitas formalitāšu noformēšanai precēm, ko pārvieto starp ES/Konvencijas par kopīgu tranzīta procedūru dalībvalstīm (ETD) vai izved no ES (Manifests) ar aviotransportu;
 • veikti vairāki uzlabojumi:
  • “ETD (ienākošie)” modulī;
  • Pagaidu uzglabāšanas modulī;
  • Pagaidu uzglabāšanas moduļa sadaļā “Uzskaite” .

Detalizētāku informāciju skatīt šeit.

Importa kontroles sistēmas (IKS) funkcionalitātē tiks:

 • ieviests risinājums Importa muitas deklarāciju automātiskai izlaišanai, kas pie noteiktiem nosacījumiem nodrošinās deklarāciju automātisku novirzīšanu statusā “Gaida maksājumu” vai “’Preces izlaistas”;
 • ieviestas izmaiņas paziņojumā par aizliegumu piemērot muitas procedūru  - laišana brīvā apgrozībā, lai lietotājam būtu vieglāk identificēt, kādām normatīvo aktu prasībām preces neatbilst;
 • pilnveidota sistēmas lietojamība, piemēram, kļūdu veidiem tiks pievienoti informatīvie skaidrojumi, saglabājot importa muitas deklarācijas failā, tiks saglabāti arī visi deklarācijas datumi u.tml.

Papildus ir veikti lietojamības uzlabojumi arī portālā www.latvija.lv izvietotajam e-pakalpojumam “Muitas maksājumu veikšana tiešsaistē”.

Kontaktinformācija ar EMDAS lietošanu saistītu tehnisku jautājumu risināšanai: eCustoms [at] vid.gov.lv

Muita