Vēl šodien var deklarēt 2015. gadā veiktos skaidras naudas darījumus virs 3000 eiro

 Publicēts: 01.02.2016.


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka visiem uzņēmumiem un fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem līdz 2016. gada 1. februārim jādeklarē VID tie darījumi, kas 2015. gadā veikti ar fiziskām personām vairāk kā 3000 eiro apmērā skaidrā naudā.

Tas nozīmē, ka visiem uzņēmumiem un fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem – ne vēlāk kā līdz 2016. gada 1. februārim jādeklarē VID visi 2015. gadā skaidrā naudā veiktie darījumi ar fiziskajām personām, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedza 3000 eiro.[1]

Deklarācija ir jāiesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, un tajā jānorāda fiziskās personas vārds un uzvārds, personas kods, rezidences valsts, darījuma veids, summa un valūta, kādā veikti darījumi.

Deklarācijas veidlapa ir pieejama VID mājaslapas sadaļā “Veidlapas un iesniegumi”, izvēloties apakšsadaļu “Nodokļi, nodevas un citi obligātie maksājumi”.

Vēršam uzmanību, ka preču pārdevējam un pakalpojumu sniedzējam arī šogad jāturpina identificēt un ierakstīt uzņēmuma speciāli šim nolūkam izveidotajā reģistrā ikvienu darījuma partneri – fizisku personu –, ja tā norēķinās par pirkumu skaidrā naudā vienā operācijā virs 3000 eiro, jo deklarācija būs jāsniedz arī par 2016. gadā skaidrā naudā veiktajiem darījumiem. Tas nozīmē, ka gadījumos, kad fiziska persona par pirkumu vai pakalpojumu norēķinās skaidrā naudā virs 3000 eiro, preču pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam ir pienākums identificēt fizisko personu pēc personu apliecinoša dokumenta – pases vai personas apliecības[2]. Vēršam uzmanību, ka fiziskai personai, veicot norēķinu par darījumu skaidrā naudā virs 3000 eiro, pase vai personas apliecība ir jāuzrāda, taču preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs to nedrīkst kopēt, jo tādējādi tiktu pārkāpts nosacījums par datu ieguves minimālo apmēru un apjomu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000, konsultēties klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai uzdot jautājumus VID mājaslapā sadaļā “Kontakti” – “Uzdot jautājumu VID, atsauksmes”.

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama sadaļā Kontakti > Struktūrvienības un darbinieki > Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvalde


[1] No 2013.  gada 1.  janvāra spēkā ir likuma par “Par nodokļiem un nodevām” norma, kas noteic, ka nodokļu maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību, saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.237 “Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi” noteikto līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim deklarē visus iepriekšējā gada laikā skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz  3 000 eiro.

[2] Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumā noteikto Latvijas Republikā personu apliecinoši dokumenti ir pase un personas apliecība.


Informācija presei