VID 2013.gada otrajā ceturksnī piešķīra sabiedriskā labuma organizācijas statusu 78 nevalstiskajām organizācijām; 2013.gada pirmajā pusgadā – 120 nevalstiskajām organizācijām

 Publicēts: 03.07.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka 2013.gada otrajā ceturksnī sabiedriskā labuma organizācijas statuss ir piešķirts 78 nevalstiskajām organizācijām, 26 nevalstiskajām organizācijām ir atteikts piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, bet 18 nevalstiskajām organizācijām ir atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, savukārt 2013.gada pirmajā pusgadā kopā sabiedriskā labuma organizācijas statuss ir piešķirts 120 nevalstiskajām organizācijām, 37 nevalstiskajām organizācijām ir atteikts piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, bet 48 nevalstiskajām organizācijām ir atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss 2013.gada otrajā ceturksnī piešķirts šādās sabiedriskā labuma darbības jomās:

 • labdarības jomā 39 organizācijām;
 • sporta atbalstīšanas jomā 18 organizācijām;
 • pilsoniskas sabiedrības attīstības jomā 18 organizācijām;
 • kultūras veicināšanas jomā astoņām organizācijām;
 • trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas jomā sešām organizācijām;
 • vides aizsardzības jomā trim organizācijām;
 • izglītības veicināšanas jomā divām organizācijām;
 • zinātnes veicināšanas jomā vienai organizācijai;
 • cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzības jomā vienai organizācijai.

Izskatot astoņpadsmit organizāciju iesniegumus par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, tika konstatēts, ka to darbība neatbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai, tādējādi šīm organizācijām tika atteikts piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Sešām organizācijām atteikts piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, jo tās pēc VID rakstveida pieprasījuma 90 dienu laikā neiesniedza papildu ziņas un dokumentus, kas sniegtu pilnīgu priekšstatu par organizācijas darbību, mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Vienai organizācijai tika atteikts piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu papildus darbības jomā, jo tās darbība neatbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai prasītājā jomā un vienai organizācijai tika atteikts piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, jo tai bija nodokļu parāds. 

Par sabiedriskā labuma organizāciju darbības pārkāpumiem deviņām organizācijām atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet vēl deviņām organizācijām sabiedriskā labuma organizācijas statuss atņemts pēc to lūguma.

Savukārt 2013.gada pirmajos sešos mēnešos kopā sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts šādās sabiedriskā labuma darbības jomās:

 • labdarības jomā 56 organizācijām;
 • sporta atbalstīšanas jomā 31 organizācijai;
 • pilsoniskas sabiedrības attīstības jomā 27 organizācijām;
 • kultūras veicināšanas jomā 18 organizācijām;
 • trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas jomā 11 organizācijām;
 • vides aizsardzības jomā piecām organizācijām;
 • izglītības veicināšanas jomā četrām organizācijām;
 • zinātnes veicināšanas jomā divām organizācijām;
 • cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzības jomā vienai organizācijai.

Izskatot divdesmit piecus organizāciju iesniegumus par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, tika konstatēts, ka to darbība neatbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai, tādējādi šīm organizācijām tika atteikts piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Desmit organizācijām atteikts piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, jo tās pēc VID rakstveida pieprasījuma 90 dienu laikā neiesniedza papildu ziņas un dokumentus, kas sniegtu pilnīgu priekšstatu par organizācijas darbību, mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Vienai organizācijai tika atteikts piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu papildus darbības jomā, jo tās darbība neatbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai prasītājā jomā un vienai organizācijai tika atteikts piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, jo tai bija nodokļu parāds. 

Par sabiedriskā labuma organizāciju darbības pārkāpumiem trīsdesmit astoņām organizācijām atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet vēl desmit organizācijām sabiedriskā labuma organizācijas statuss atņemts pēc to lūguma.

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz VID iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu (VID lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Noderīgi / Sabiedriskā labuma statuss.

Valsts ieņēmumu dienesta darba rezultāti sabiedriskā labuma organizāciju administrēšanas jomā 2013.gada sešos mēnešos un 2013.gada otrajā ceturksnī.

03.07.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


Informācija presei