VID 2013.gada pirmajā ceturksnī piešķīra sabiedriskā labuma organizācijas statusu 42 nevalstiskajām organizācijām

 Publicēts: 10.04.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka 2013.gada pirmajā ceturksnī sabiedriskā labuma organizācijas statuss ir piešķirts 42 nevalstiskajām organizācijām, 11 nevalstiskajām organizācijām ir atteikts piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, bet 30 nevalstiskajām organizācijām ir atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss 2013.gada pirmajā ceturksnī piešķirts šādās sabiedriskā labuma darbības jomās:

  • labdarības jomā 17 organizācijām;
  • sporta atbalstīšanas jomā 13 organizācijām;
  • kultūras veicināšanas jomā 10 organizācijām;
  • pilsoniskas sabiedrības attīstības jomā deviņām organizācijām;
  • trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas jomā piecām organizācijām;
  • vides aizsardzības jomā divām organizācijām;
  • izglītības veicināšanas jomā divām organizācijām;
  • zinātnes veicināšanas jomā vienai organizācijai.

Izskatot septiņus organizāciju iesniegumus par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, tika konstatēts, ka to darbība neatbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai, tādējādi šīm organizācijām tika atteikts piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Četrām organizācijām atteikts piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, jo tās pēc VID rakstveida pieprasījuma 90 dienu laikā neiesniedza papildu ziņas un dokumentus, kas sniegtu pilnīgu priekšstatu par organizācijas darbību, mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Par sabiedriskā labuma organizāciju darbības pārkāpumiem 29 organizācijām atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet vēl vienai organizācijai sabiedriskā labuma organizācijas statuss atņemts pēc to lūguma.

Atgādinām, ka tā biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz VID iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu (VID lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv  sadaļā "Noderīgi" > "Sabiedriskā labuma statuss".

Valsts ieņēmumu dienesta darba rezultāti sabiedriskā labuma organizāciju administrēšanas jomā 2013.gada 1.ceturksnī.

10.04.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


Informācija presei