VID 2018.gada 23.maija semināra atzīto uzņēmēju atļauju turētājiem prezentācija

 Publicēts: 24.05.2018. 08.16


Apakšsadaļu izvēlne
Informējam, ka VID mājaslapas sadaļā Muita / Muitas atļaujas / Atzītais uzņēmējs publicēta VID 2018.gada 23.maijā rīkotā semināra prezentācija "Atzītā uzņēmēja (AEO) atļauju kritēriji un nosacījumi".
Muita