VID 2020.gada 21.oktobrī plāno iznīcināt valstij piekritīgo mantu

 Publicēts: 14.10.2020. 16.15


Apakšsadaļu izvēlne
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Iznīcināšana
Datums, vieta un adrese
21.10.2020. Višķu ielā 21ž , Daugavpilī
Kontaktpersona
Edgars Giptors, e-pasts: Edgars.Giptors@vid.gov.lv, tel. 67123057
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
alkohols
Daudzums: 
4,37 litri
Nosaukums: 
tara
Daudzums: 
4 gab.