VID 2020.gada 21.oktobrīī plānot iznīcināt valstij piekritīgo mantu

 Publicēts: 14.10.2020. 16.16


Apakšsadaļu izvēlne
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Datums, vieta un adrese
21.10.2020. Daugavas ielā 29 a, Kraujā, Naujenes pagastā,Daugavpils novadā
Kontaktpersona
Inita Vaivade, e-pasts: Inita.Vaivade@vid.gov.lv, tel. 67123056
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
cigaretes
Daudzums: 
486184 gab.
Nosaukums: 
tabaka
Daudzums: 
150 gr.