VID 2020.gada 23.oktobrī plāno nodot bez maksas valstij piekritīgo mantu

 Publicēts: 16.10.2020. 11.07


Apakšsadaļu izvēlne
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Nodošana bez maksas
Datums, vieta un adrese
23.10.2020. Republikas laukums 2, Rīga
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
Zemkopības ministrija
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Nekustamais īpašums – ar kadastra numuru 60800030061 Melderi, Ķepovas pag., Dagdas novadā,
Daudzums: 
1 gab.