VID 2020.gada 24.septembrī plāno iznīcināt valstij piekritīgo mantu

 Publicēts: 21.09.2020. 16.24


Apakšsadaļu izvēlne
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Iznīcināšana
Datums, vieta un adrese
24.09.2020. CSA poligons Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads
Kontaktpersona
Inese Uzklinģe, e-pasts: Inese.Uzklinge@vid.gov.lv, tel. 67120203, mob.tel. 26815585
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Kontrafaktas preces - rotaļlietu auto ar viltotām preču zīmēm “LAMBORGHINI”, “FERRARI” un “VOLKSWAGEN” automašīnu rezerves daļas
Daudzums: 
61163 vien.