VID 2020.gada 3.jūnijā plāno realizēt valstij piekritīgo mantu

 Publicēts: 28.05.2020. 14.38


Apakšsadaļu izvēlne
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Realizācija
Datums, vieta un adrese
03.06.2020. Višķu iela 21ž, Daugavpils
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Lietotas raidstacijas "WouXuu"
Daudzums: 
2 gab.