VID 2021.gada 28.janvārī plāno realizēt valstij piekritīgo mantu

 Publicēts: 22.01.2021. 14.33


Apakšsadaļu izvēlne
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Realizācija
Datums, vieta un adrese
28.01.2021. Grants iela 13a, Rīga
Kontaktpersona
Oskars Rostoks, e-pasts: oskars.rostoks@vid.gov.lv, tel. 67120255, mob.tel. 27074316
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
SIA "All Recycling"
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Automašīna Volvo V40, reģ.nr. JD8241, 2000.gada izlaiduma, par 150,00 EUR bez PVN
Daudzums: 
1 gab.