VID 2021.gada 3.februārī plāno nodot bez maksas valstij piekritīgo mantu

 Publicēts: 22.01.2021. 14.01


Apakšsadaļu izvēlne
Valsts ieņēmumu dienests
Reģistrācijas Nr.90000069281
Atsauce uz normatīvo aktu

MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 9.punkts

Darbības ar valstij piekritīgo mantu
Nodošana bez maksas
Datums, vieta un adrese
03.02.2021. Talejas iela 1, Rīga
Kontaktpersona
Kristīne Kovalevska, kristine.kovalevska.1@vid.gov.lv, Tālr. 67120206
Persona, kurai tiek nodota valstij piekritīgā manta
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Valstij piekritīgā manta
Nosaukums: 
Nekustamais īpašūms - 218/758 domājamās daļas no ēkas (būvju) īpašuma Raunas ielā 22D, Rīga (kad.Nr.0100 589 0243), kas sastāv no būves (garāžas), kad.apz.0100 089 2064 002
Daudzums: 
1.gab