VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2020.gada četros mēnešos nesasniedz plānoto apmēru

 Publicēts: 15.05.2020. 12.37


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi[1] 2020.gada četros mēnešos ir 3,09 miljardi eiro. Tas ir par 0,11 miljardiem eiro jeb 3,6 % vairāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā, tomēr no šogad plānotā apmēra tie atpaliek par 0,06 miljardiem eiro. Tādējādi VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu plāns 2020.gada četriem mēnešiem ir izpildīts par 98,0 %. Galvenokārt tam par iemeslu ir Covid-19 ierobežojošo pasākumu, t.sk. robežu slēgšanas un pulcēšanas aizlieguma, ietekme uz nodokļu maksātāju saimniecisko darbību.

Strauji ir mainījusies situācija ar darbaspēka nodokļiem, kam līdz šim bija vērojams būtisks ieņēmumu pieaugums, kas pārsniedza plānoto apmēru. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 2020.gada četros mēnešos ir 1 142,40 milj. eiro, kas ir par 31,50 milj. eiro jeb 2,8 % vairāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā (2020.gada 1.ceturksnī pieaugums bija 5,1 %). Tomēr līdz 2020.gada četru mēnešu ieņēmumu plāna izpildei pietrūka 4,85 milj. eiro, tādejādi tas izpildīts par 99,6 %.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2020.gada četros mēnešos ir 568,22 milj. eiro, kas ir par 20,31 milj. eiro jeb 3,7 % vairāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā (2020.gada 1.ceturksnī pieaugums bija 7,2 %). Tas nodrošināja 2020.gada četru mēnešu ieņēmumu plāna izpildi 110,5 % apmērā. Jāatzīmē, ka ne valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ne iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi šī gada aprīlī nesasniedza pērnā gada aprīļa ieņēmumu apmēru.

Visbūtiskāk sociālās iemaksas gan 2020.gada četros mēnešos, gan tieši aprīlī ir samazinājušās  no tiem nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojumiem, kā arī transportu un uzglabāšanu. Arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos viens no lielākajiem samazinājumiem šajā periodā ir šajos pašos pamatdarbības veidos.

Šī gada četros mēnešos, salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn, ir samazinājušies arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumi, un šāda situācija nebija novērota kopš 2010.gada.

2020.gada četros mēnešos PVN ieņēmumi ir 762,99 milj. eiro, kas ir par 44,18 milj. eiro jeb 5,5 % mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā. Līdz ieņēmumu plāna izpildei pietrūka 90,81 milj. eiro, tādejādi tas izpildīts par 89,4 %. Lielākais PVN iemaksu samazinājums ir no nodokļu maksātājiem, kuru darbība saistīta ar elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu, transportu un uzglabāšanu, izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojumiem, mākslu, izklaidi un atpūtu.

Lai atbalstītu nodokļu maksātājus, kopš šī gada 25.marta tiek atmaksāts viss deklarētais no budžeta atmaksājamais PVN, kas uzkrājies no 2020.gada sākuma. Šī gada četros mēnešos no PVN atmaksāti 340,17 milj. eiro, kas ir par 16,94 milj. eiro jeb 5,2 % vairāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā.

Straujš ieņēmumu pieaugums, kas beidzot sasniedza plānoto apmēru, ir uzņēmumu ienākuma nodoklī. Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi 2020.gada četros mēnešos ir 64,61 milj. eiro, kas ir par 79,50 milj. eiro vairāk nekā 2019.gada četros mēnešos.

Jāatzīmē, ka 2019.gada četros mēnešos ieņēmumus ietekmēja veiktās atmaksas nodokļu maksātājiem, kuru 2018.gada 1.pusgadā samaksātie avansa maksājumi būtiski pārsniedza faktisko uzņēmumu ienākuma nodokļa summu par 2018.gadu. Tomēr ieņēmumu pieaugums šogad nav saistīts tikai ar atmaksu samazināšanos.

Šī gada četros mēnešos deklarētais uzņēmumu ienākuma nodoklis, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo periodu, palielinājies par 79,8 %[2]. Tas liecina, ka pieaug izmaksāto dividenžu, nosacīto dividenžu vai dividendēm pielīdzināmo izmaksu apmērs.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2020.gada četros mēnešos ir 321,94 milj. eiro, kas ir par 15,70 milj. eiro jeb 4,6 % mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā. Ņemot vērā, ka ieņēmumu samazinājums netika prognozēts, šī gada četru mēnešu ieņēmumu plāns ir izpildīts par 87,5 %. Līdz plānotajam apmēram pietrūka 45,98 milj. eiro.

Visbūtiskāk no plāna atpaliek akcīzes nodokļa ieņēmumi par alkoholiskajiem dzērieniem un naftas produktiem. Alkoholisko dzērienu gadījumā tas ir saistīts gan ar patēriņa samazināšanos, gan pieprasītajiem samaksas termiņa pagarinājumiem. Savukārt akcīzes nodokļa ieņēmumi no naftas produktiem, kas gan joprojām pārsniedz pagājušā gada četru mēnešu ieņēmumus, atpaliek no plāna patēriņa krituma dēļ.


[1] Dati uz 07.05.2020. Deklarētā nodokļa summa var mainīties nodokļu maksātājiem precizējot iesniegtās deklarācijas vai tās iesniedzot ar kavēšanos

[2]VID neadministrē īpašuma nodokļus, t.sk. nekustamā īpašuma nodokli, ieņēmumus no finanšu ieguldījumiem, ieņēmumus no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas, ieņēmumus no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus