VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi par 105,98 milj. eiro vairāk nekā plānots

 Publicēts: 13.05.2019. 12.42


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) dati liecina, ka VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2019.gada četros mēnešos ir 2,98 miljardi eiro, t.sk. nodokļu ieņēmumi – 2,88 miljardi eiro. Salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi palielinājušies par 0,11 miljardiem eiro jeb 3,8 % un tas nodrošināja ieņēmumu plāna izpildi 103,7 % apmērā.

Ieņēmumu plāna pārpildi 2019.gada četros mēnešos būtiski veicināja darbaspēka nodokļu ieņēmumi un pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi. Darbaspēka nodokļu ieņēmumi šī gada četros mēnešos ir 1,66 miljardi eiro, kas ir par 0,16 miljardiem eiro vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Savukārt pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi ir 0,81 miljards eiro, kas ir par 0,09 miljardiem eiro vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā.

Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumiem 2019.gada četros mēnešos, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, ir vērojams straujākais pieaugums pēdējo gadu laikā. Lielākos ieņēmumus un arī ieņēmumu pieaugumu 2019.gada četros mēnešos nodrošināja nodokļu maksātāji, kuri pamatdarbības veids saistīts ar tirdzniecību t.sk. automobiļu un motociklu remontu, kas skaidrojams ar pirktspējas palielināšanos, palielinoties darba ienākumiem.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir cieši saistīti ar nodarbināto skaita un ienākumu izmaiņām. Saskaņā ar informāciju iesniegtajos darba devēju ziņojumos par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli1, darba ienākumi, no kuriem nodokļus budžetā maksāja 2019.gada četros mēnešos, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, vidēji vienam darba ņēmējam mēnesī palielinājušies par 8,3 %.

No iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2019.gada četros mēnešos atmaksāti 82,81 milj. eiro, kas ir par 8,50 milj. eiro jeb 11,4 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Savukārt, no pievienotās vērtība nodokļa 2019.gada četros mēnešos atmaksāti 323,23 milj. eiro, kas ir par 10,17 milj. eiro jeb 3,3 % vairāk nekā 2018.gada četros mēnešos. Visvairāk no pievienotās vērtības nodokļa 2019.gada četros mēnešos atmaksāts nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar apstrādes rūpniecību.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2019.gada četros mēnešos ir 337,64 milj. eiro, kas ir par 31,43 milj. eiro jeb 10,3 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Ieņēmumu pieaugumu un ieņēmumu plāna izpildi turpina nodrošināt akcīzes nodokļa ieņēmumi par alkoholiskajiem dzērieniem. To veicināja gan patēriņa pieaugums, gan arī nodokļu likmju par alkoholiskajiem dzērieniem celšana, kā arī straujais nodokļa ieņēmumu par tabakas izstrādājumiem pieaugums 2019.gada četros mēnešos, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, pieaugot brīvam apgrozījumam izlaisto cigarešu skaitam un tabakas apjomam.

Jāatzīmē, ka akcīzes nodokļa ieņēmumu par tabakas izstrādājumiem pieaugums varētu būt saistīts ne vien ar patēriņa pieaugumu, bet arī iespējamu uzkrājumu iepirkšanu pirms būtiskām izmaiņām normatīvajos aktos. Līdz 2019.gada 20.maijam tiks ieviesta “Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēma” cigaretēm un tinamajai tabakai, kas ievērojami ierobežos tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību. Tāpat arī jāņem vērā, ka 2019.gada 1.jūlijā tiks paaugstināta nodokļa likme cigaretēm.

Uzņēmumu ienākuma nodoklī iemaksātā summa turpina atpalikt no atmaksu apmēra. 2019.gada četros mēnešos atmaksātā summa jau par 14,89 milj. eiro ir lielāka par iemaksām. Straujais atmaksu pieaugums skaidrojams ar to, ka tikai sākot ar 2019.gada 21.janvāri nodokļu maksātāji var pieprasīt atmaksāt 2018.gada 1.pusgadā avansa maksājumos pārmaksāto nodokļa summu.

VID administrētie ieņēmumi


1 Dati uz 08.05.2019.

Informācija presei